Формулар за барање за исправка во регистерот на обврзници за РДТ

22.11.2016 17:10

Формуларот за барање за исправка во регистерот на обврзници за Радиодифузна такса може да го преземете на следниот линк: