Информативни

БИЗНИС 365

Понеделник, 21:50

За поголем развој на социјалната економија потребно е да се вклучи пошироката бизнис- заедница, велат економистите. Концептот овозможува намалување на невработеноста кај ранливите групи. Клучна за развој на социјалните претпријатија е и иновативноста.

Каков е амбиентот за развој на социјалните претпријатија во земјава, како до средства за почнување социјален бизнис- анализа во Бизнис 365.