Информативни

БИЗНИС 365

Понеделник, 21:55

95 години коморско работење во Македонија. Се слуша ли гласот на македонската бизнис- заедница? Стопанствениците со порака- политичарите да го следат нивниот сон, да се создаваат регионални брендови, да се зголеми економскиор раст и да се отворат нови работни места. Бизнис 365 анализира каква е позицијата на малите земји во меѓународната економија.