Соопштение до изведувачите и авторите кои се избрани со одлуката за избор во IV квартален конкурс 2015 година

25.03.2016 13:50

Се известуваат изведувачите и авторите кои се избрани со одлуката за избор во IV квартален конкурс 2015 година дека во периодот од 04.04.2015 година до 08.04.2015 година во термин од 10,00 часот до 15,00 часот, ќе се врши потпишување на Договорите за регулирање на правата и обврските за IV квартален конкурс.

Сите избрани учесници се повикуваат во наведениот период во точно назначеното време да се јават во просториите на МРТ - Сектор за правни работи и човечки ресурси, II кат, зграда на Македонско Радио, канцеларија 205 и 206.

 

Сектор за правни работи и човечки ресурси на ЈРП Македонска Радиотелевизија