Финансиски извештај за реализација на финансискиот план на ЈРП МРТ за 2015 година

11.04.2016 10:57

Финансискиот извештај може да го преземете на следниот линк: