Полагање на стручен испит за техничко обезбедување

03.06.2016 17:01

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за техничко обезбедување, кое ќе се одржи на 10.06.2016 година, со почеток во 16.00 часот.