Полагање на стручен испит за физичко обезбедување

28.07.2016 12:27

Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 05.08.2016 година, со почеток во 16.00 ч.