Нова е- пошта на Секторот за маркетинг и промоција на ЈРП МРТ

26.08.2016 14:35

Секторот за маркетинг и промоција на ЈРП МРТ ги известува своите соработници и клиенти дека во функција е ставена нова електронска адреса, преку која ќе продолжи понатамошната комуникација.

Новата електронска адреса е: [email protected]

За останати информации поврзани со Секторот за маркетинг и промоција кликнете на следниот ЛИНК