ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈРП МРТ ЗА 2017 ГОДИНА

06.09.2016 15:42

Годишната програма за работа на ЈРП Македонска Радио Телевизија може да ја преземете на следниот ЛИНК

Контакт за евентуални сугестии и забелешки: 

[email protected]

тел: 02 5119-860