Јавна расправа по Предлог Етички кодекс на МРТ

03.01.2017 14:03

ЈРП Македонска Радио Телевизија отвара јавна расправа по „Предлог Етички кодекс на МРТ (за новинарите, креативните кадри и за сите вработени во МРТ)“

 

Почитувани,

Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 45 дена од денот на објавување на „Предлог Етичкиот кодекс на МРТ (за новинарите, креативните кадри и за сите вработени во МРТ)“ да ги достават своите гледишта и ставови по предложениот предмет на јавната расправа.  

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до 17.02.2017 година на следната адреса:

 

Адреса за достава на коментари и мислења

ЈРП Македонска Радио Телевизија

бул. Гоце Делчев бр. 18

1.000 Скопје

и во електронски облик на следнaва електронска адреса: alimpiealuloski@gmail.com

 

Дополнителни информации

Почеток на јавна расправа: Среда, 4-ти јануари 2017 година.

Крај на јавна расправа: Петок, 17-ти февруари 2017 година.

 

Предлог етичкиот- кодекс на МРТ може да го преземете на следниот линк: