Електронско плаќање на персонален данок

10.01.2017 13:06

Од Управата за јавни приходи информираат дека услугата е бесплатна. Автоматски се креира кориснички профил, а за регистираните корисници на Е- Радиодифузна такса се реализира без дополнителна регистрација.

Електронското плаќање и проверка на состојбите за персоналниот данок во секое време може да се изврши со услугата Е- плаќање на даноци.

Од Управата за јавни приходи информираат дека услугата е бесплатна. Автоматски се креира кориснички профил, а за регистираните корисници на Е- Радиодифузна такса се реализира без дополнителна регистрација.

Граѓаните може да вршат он-лајн плаќање со безготовински картички или да направат увид во евиденцијата подмирени даночни обврски.