Полагање на стручен испит за физичко обезбедување

06.04.2017 10:25


Комората на РМ за приватно обезбедување организира полагање на стручен испит за:

Физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 07.04.2017 година, со почеток во 16.00 ч.