Полагање на стручен испит за физичко обезбедување

26.04.2017 13:21

Комората на РМ за приватно обезбедување организира:

Полагање на стручен испит за физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 05.05.2017 година, со почеток во 16.00 часот.