СООШТЕНИЕ ДО ИЗВЕДУВАЧИТЕ И АВТОРИТЕ КОИ СЕ ИЗБРАНИ СО ОДЛУКАТА ЗА ИЗБОР ВО I КВАРТАЛЕН КОНКУРС 2017 ГОДИНА

29.08.2017 15:03


Се известуваат изведувачите и авторите кои се избрани со одлуката за избор во I квартален конкурс 2017 година да се јават на телефонот 02 5119942 во периодот од 30.08.2017 година (среда) до 07.09.2017 година (четврток) во термин од 09,00 часот до 16,00 часот, поради договор на термини за потпишување на Договорите за регулирање на правата и обврските за I квартален конкурс 2017 година.

 

Сектор за правни работи и човечки ресурси на ЈРП Македонска Радиотелевизија