Полагање стручен испит за Физичко обезбедување

16.10.2017 17:02

Комората на РМ за приватно обезбедување организира:

Полагање на стручен испит за Физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 20.10.2017 година, со почеток во 16.00 ч.