ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ЈРП МАКЕДОНСКА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

03.11.2017 14:01

Годишната програма за работа на ЈРП Македонска Радио телевизија за 2018-та година, може да ја преземете на следниот линк: