Соопштение за Законот за поддршка на домашната музичка продукција

17.01.2018 10:54

Вчера, на 16 јануари 2018 година, во Министерството за култура се одржа состанок меѓу преставници на Министерството за култура и Македонската радио телевизија за да се разгледаат опциите за разрешување на состојбата со примената на Законот за поддршка на домашната музичка продукција.

На состанокот заеднички беше констатирано дека актуелниот Закон е тешко применлив и дека не ја исполнува функцијата за која е донесен.

Исто така, констатирано е дека Македонската радио телевизија, по спроведениот надзор и по насоките дадени од страна на Министерството за култура ќе пристапи кон поништување на одлуките за избор и одлуките за неизбор по основ на Вториот и Третиот квартал од 2017 година.

Претставниците на Министерството за култура и МРТ се договорија во иднина заеднички да ги координираат активностите во насока на поддршка и развој на домашната музичка продукција.

Со почит,

Министерство за култура

Македонска радио телевизија