Полагање на стручен испит за Физичко обезбедување

01.03.2018 14:47

Комората на РМ за приватно обезбедување организира:

Полагање на стручен испит за Физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 09.03.2018 година, со почеток во 16.00 часот.