Реформите во правосудството во фокус на извршната власт

06.03.2018 11:03

Законот за судски совет, како и Законот за судовите треба да бидат на дневната седница на Владата. За судиите ќе биде задолжителна стручната дообука во Акедемијата за судии и јавни обвнинители.

Реформите во правосудството, поточно Законот за судски совет, како и Законот за судовите треба да бидат на дневната седница на извршната власт. За судиите ќе биде задолжителна стручната дообука во Акедемијата за судии и јавни обвнинители.

На седницата треба да се расправа и за концесиите за ископ на бакар и злато за канадската компанија „Еуромакс рисорсис“ во локалитетите Босилово и Ново Село, како и за Иловица.

Делницата Демир Капија – Смоквица е една од темите на оваа седница.