КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ НА ЈРП МРТ ЗА 2017 ГОДИНА

30.03.2018 14:36

Финансискиот извештај може да го преземете на следниот линк: