Забелешки кон Предлог- законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги

12.04.2018 15:36

Предлог забелешките кон Предлог- законот за изменување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги на Програмскиот совет на МРТ, може да ги преземете на следниот линк: