Полагање на стручен испит за техничко обезбедување

11.04.2018 16:27

Комората на РМ за приватно обезбедување организира:

Полагање на стручен испит за техничко обезбедување, кое ќе се одржи на 12.04.2018 година, со почеток во 16.00 ч.