Полагање на стручен испит за Физичко обезбедување

03.05.2018 13:47


Комората на РМ за приватно обезбедување организира:

Полагање на стручен испит за ФИЗИЧКО обезбедување, кое ќе се одржи на 11.05.2018 година, со почеток во 16.00 ч.