Полагање на стручен испит за физичко обезбедување

21.05.2018 16:31

Комората на РМ за приватно обезбедување организира:

Полагање на стручен испит за физичко обезбедување, кое ќе се одржи на 01.06.2018 година, со почеток во 16.00 ч.