Одлука за поништување на спроведениот интерен оглас за избор на кандидат за унапредување на давател на јавна услуга во ЈРП МРТ

22.06.2018 15:50

Одлуката може да ја преземете на следниот линк: