Известување за полагање на испит за инспектор

19.06.2018 15:45

Инспекцискиот совет ги известува кандидатите кои се пријавиле на Јавниот повик за пријавување на кандидати за полагање на испит за инспектор во Втората испитна сесија за 2018-та година објавен на 08.05.2018 година, дека испитот ќе се одржи во просториите на Испитниот центар на Правен факултет „Јустинијан Први“, Унверзитет „Св. Кирил и Методиј“, Бул. Гоце Делчев 9б- 1.000 Скопје, во следните термини:

- 29.06.2018 година со почеток во 08.30 часот,

- 29.06.2018 година со почеток во 11.00 часот.

Листите со имињата на кандидатите и предвидените термини можете да ги видите на веб страната на Инспекцискиот совет http://is.gov.mk