Практичен дел од стручниот испит за лиценца за работа во установи за социјална заштита

20.06.2018 15:48

Практичниот дел од стручниот испит за проверка на имплементација на стручното знаење за кандидатите кои имаат одобрено барање за обновување и стекнување со лиценца за работа во установи за социјална заштита, ќе се реализира во Испитниот центар на Правниот факултет на следниве термини:

 

  • 20.06.2018 од 08.30 до 10.30 и
  • 20.06.2018 од 10.30 до 12.30

 

Имињата на кандидатите и распоредот за времето на полагање, се објавени на веб страната на Министерството за труд и социјална политика, во банерот Комисија за лиценцирање на стручни работници вработени во установи за социјална заштита.

 

                                                                                                          Комисија за лиценцирање на

стручни работници вработени во

  установи за социјална заштита