Стручен испит за техничко и физичко обезбедување

29.06.2018 15:53

Комората на РМ за приватно обезбедување организира:

   Полагање на стручен испит за ТЕХНИЧКО обезбедување, кое ќе се одржи на 11.07.2018 година, со почеток во 16.00 ч.

   Полагање на стручен испит за ФИЗИЧКО обезбедување, кое ќе се одржи на 12.07.2018 година, со почеток во 16.00 ч.