Одлука за избор на кандидат по интерен оглас за унапредување на давател на јавна услуга во ЈРП Македонска Радиотелевизија

20.07.2018 14:46

Одлуката може да ја преземете на следниот линк: