ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 4 (четири) извршители – помошно – технички лица во ЈРП Македонска Радиотелевизија

26.07.2018 09:45

Јавниот оглас може да го преземете на следниот линк: