Економија

Акционерските друштва и акционерите електронски ќе можат да добијат извештај од Централниот депозитар

10.09.2018 14:55

530 активни акционерски друштва и 70 илјади сопственици на харии од вредност ќе имаат можност електронски да преземат извештаи од Централниот депозитар за хартии од вредност, а при тоа цената ќе биде пониска за 30 проценти. Услугата, како што најави Централниот депозитар ќе биде достапна од утре...

До јануари 2021- вата односно до денот на пристапување на дежавава во Европската унија, да се продолжи рокот за ослободување од оданочување на капитална добивка од продажба на хартии од вредност, иницијатива поднесе Комисијата за хартии од вредност до Министерството за финансии. Велат, целта е да продолжи натамошното раздвижување на пазарот, да се зголеми прометот и лидвидноста. А, со новиот портал за електронски извештаи, 530-тина активни акционерски друштва и 70 илјади сопственици на хартии од вредност ќе можат да ги преземат извештаите од Централниот депозитар со 30 насто пониски цени. Надлежните тврдат, софтверот е изработен по мерка на корисниците со највисоки стандарди на безбедност, содржи бесплатни релевантни и веродостојни информации, извештаи со електронски потпис и временски жиг.

„Од сега па натаму, акционерските друштва и инвеститорите на хартии од вредност ќе имаат олеснителен пат, поради тоа што дигитализацијата на Централниот депозитар за хартии од вредност ќе ги заштеди сите круцијални ресурси, временски и оперативни, а воедно обезбедува заштита на интересите на засегнатите субјекти, одосно 530 издавачи и 70.000 сопственици на харии од вредност“, рече Даринка Дамјановиќ, изврешн директор на Централен депозитар за хартии од вреност.

Пристап до порталот ќе имаат имателите на акции преку банките или брокерските куќи, членки на Централниот депозитар, а издавачите со потпишување на директен договор со оваа институција.

„Дигитализацијата на податоците го засега претходно посложениот процес на нивно мануелно издавање директно од страна на ЦДХВ, го прави пазарот попривлечен за интернационалните инвеститори, а на издавачите им овозможува подобри информации за нивните акционери“, рече Фади Алрајес, ЕБРД Македонија.

Надлежните оценуваат миграцијата на работењето во он- лајн процес ќе ја зајакне транспарентноста на Централниот депозитар и ќе го направи пазарот за хартии од вреност попривлечен за интернационалните инвеститори.

Сузана Фиданска- Стоевска