Финансии

Државата става ред кај брзите кредити

08.08.2018 14:23

Државата ќе стави ред кај брзите кредити што ги одобруваат финансиските друштва за износи до 12.000 денари, односно 200 евра. Со измените на Законот за заштита на потошувачите вкупните годишни трошоци се максимираат на петкратен износ на казнената камата, односно 55% од одобрениот износ...

Поплаките на граѓаните кои заглавиле со таканаречените „брзи кредити“, и плаќаат енормни износи на вкупни трошоци ја мотивираа државата да подготви измени во законската регулатива и за малите кредити до 200 евра. Се рекламираат како позајмици до плата без камата, а се враќа тројно па и повеќе од позајменото.

„Со овие измени на законот вкупните трошоци на кредитот се лимитираат највисоко до 55%, во согласност со монемталното движење на стапката на казнената камата. Во споредба со птретходното не постоеа такви законски лимити така што давателите на кредити или брзите кредити за мали износи и за куси временски рокови наплаќаат двојно или пак тројно повисока сума на трошоци во однос на главнината. На пример за земен кредит од 12 илјади денари и отплата од 1 до 3 месеци, на годишно ниво граѓаните требаа да вратат до 36 илјади денари“, изјави Ширет Елези, заменик министер за финансии.

„Всушност ќе се воведе можноста за контрола на кредити кои што се до 200 евра, затоа што во досегашната одредба на законот стои дека тој се однесува на кредити од 200 до 75 илјади евра, во што не спаѓаат овие брзи или кратки кредити каде што граѓаните беа соочени и со прилично агресивно рекламирање за можноста да се земе кредит брзо, што не соодветствува со одговорното кредитирање“, изјави Маријана Лончар, претседател на Организацијата за заштита на потрошувачите.

Според Регистарот на финансиски друштва што го води ресорот за финансии во моментов се активни 20 правни лица од овој вид. Анализата покажува дека нивните камати се во согласност со законот, до 13 насто годишно, но заработуваат енормно на провизиите и на трошоците за одобрување. Само за три години од 2014-та до 2016-та бројот на договори за брзи кредити бил зголемен 6 пати. Лани биле регистрирани четири нови финснсиски друштва, а годинава само едно.

Со измените во законот се максимира износот на вкупни трошоци што ќе го наплаќаат финансиските друштва од граѓаните во иднина. На пример за 10.000 денари земен кредит максимален износ на вкупни трошоци е 5.500 денари годишно.

Предлог измени на Законот се веќе ставени на порталот „Енер“, а на потрошувачите останува да внимаваат при потпишување договор за брз кредит. Да побараат да им бидат кажани вкупните трошоци за кредитот, вклучувајќи ги провизиите и надоместокот за одобрување, а не само каматата, поради што многумина влегоа во каматна спирала, плаќајќи тројно па и повеќе, во однос на позајменото.

 

Свето Николовски