Ден за пензиска свесност

Расте бројот на членови во вториот и третиот пензиски столб

14.09.2018 15:42

Според последните податоци, во вториот столб членуваат 480 илјади луѓе, во доброволниот 24 илјади. Речиси половина од парите, фондовите ги инвестирале во домашни хартии од вредност, во депозити и акции, како и во инвестициски фондови.

Расте бројот на членови, се зголемуваат и средствата во вториот и во третиот столб на пензискиот систем, кои веќе надминале 1 милијарда евра.

Според последните податоци, во вториот столб членуваат 480 илјади луѓе, во доброволниот 24 илјади. Речиси половина од парите, фондовите ги инвестирале во домашни хартии од вредност, во депозити и акции, како и во инвестициски фондови.

Од Агенцијата за супервизија на капитално- финансираното пензиско осигурување, велат дека дел од новите пензионери веќе почнале да користат од овие пари. Граѓаните, пак, со став оти имаат доволно информации.

МАПАС спроведува едукативна кампања, насочена кон младите за да донесат правилна одлуки за пензиското осигурување.

Дијан Ценевска