Медведев: Новите санкции - економска војна

10.08.2018 14:22

Говорејќи за постоечките и неодамна воведени санкции, Медведев оцени дека и покрај причините за нив, тие мерки се насочени најмногу кон ограничувањето на економската моќ на Русија.

Рускиот премиер Дмитриј Медведев изјави дека е можно воведувањето нови економски санкции кон Русија да се третира како објавување економска војна, на која мора да се одговори со сите економски, политички и други мерки.

Говорејќи за постоечките и неодамна воведени санкции, Медведев оцени дека и покрај причините за нив, тие мерки се насочени најмногу кон ограничувањето на економската моќ на Русија.

Според него, последните 100 години, Русија преживеала во услови на постојани притисоци.