Предлог годишна програма на ЈРП МРТ

Сите забелешки во врска со Предлогот на годишната програма за работа на ЈРП МРТ за 2019 година испратете ги на следната адреса: [email protected]

Предлогот на годишната програма за работа на ЈРП МРТ за 2019 година може да ги преземете на следниот ЛИНК