Образовни

Светот на тишината

Среда, 13:40
За да се биде на сцената не е потребен глас,тука срце кое ќе игра во љубовта...Театарот е место каде што се врамуваат општествените состојби,каде се дарува она што Бог ни го дал..
 
,,Љубовта победува,, е претставата која како духовен никулец во ,,Светот на тишината,, отвора нова страница во која средношколците со оштетен слух им го отвораат патот на идните генерации..
 
Снимател- Дејан Бозиновски
Монтаза- Софија Макриевска
Резисер-Душко Атанасовски
Новинар-толкувач на знаковен јазик- Марија Башеска Стојановска