Вторник

 6:45 Македонија наутро инфостудио
 9:15 Музичко интермецо  
 9:45 Си било еднаш   Јаболкото што се смее
 10:00 Вести  
 10:20 Од А до Ш Буква Ј 
 10:30 5+ Фамилија Театарска претстава
 11:00 Инфотин  
 11:30 Супер крилја Светла, камера акција  
 11:40 Лалалупси Големиот сон на јагнето
 12:05 Македонски народни приказни    Старите што ги носеле в планина...
 12:30 Светот на тишината   
 13:00 Вести  
 13:25 Музичко интермецо  
 13:50 Македонија од воздух Велес
 14:15 Музичко интермецо  
 14:40 Мостовите на Вардар Гоце Делчев
 15:15 Вести  
 15:40 Метео  
 15:50 СП Русија 2018                         Фудбал фудбал
 17:55 СП Русија 2018                         Фудбал фудбал
 19:25 Дневник 2  
 19:30 СП Русија 2018                           Мундофорија студио
 19:50 СП Русија 2018                         Фудбал фудбал
 22:00 СП Русија 2018                           Мундофорија студио
 22:15 Дневник 3  
 22:35 Метео  
 22:40 СП Русија 2018                         Фудбал фудбал
 0:15 СП Русија 2018                           Дневен преглед  
 1:00 СП Русија 2018                         Фудбал фудбал
 2:35 Дневник 3  
 2:55 Метео  
 2:58 Македонија од воздух Велес
 3:19 Мостовите на Вардар Гоце Делчев
 3:54 Музичка индустрија  
 4:29 Тунел   
 5:02 Музичко интермецо  
 5:32 Музичко интермецо  
 6:02 Убавите села  
 6:17 Македонски народни приказни    Старите што ги носеле в планина...