Петок

 6:45 Македонија наутро инфостудио
 9:15 Музичко интермецо  
 9:50 Си било еднаш   Летачкиот ковчег
 10:00 Вести  
 10:20 Од А до Ш Буква Ѕ   
 10:30 5+ Фамилија Мексиканецот
 11:05 Поточиња детски музички фестивал
 12:20 Македонски народни приказни    Праведниот цар
 12:40 Убавите села Миладиновци
 13:00 Вести  
 13:25 Музичко интермецо  
 13:50 СП Русија 2018                           Бразил - Костарика фудбал
 16:00 Музичко интермецо  
 16:15 Дневник 1  
 16:40 Метео  
 16:50 СП Русија 2018                           Нигерија - Исланд фудбал
 19:00 Дневник 2  
 19:15 СП Русија 2018                           Мундофорија студио
 19:50 СП Русија 2018                           Србија - Швајцарија фудбал
 22:00 СП Русија 2018                           Мундофорија студио
 22:15 Дневник 3  
 22:35 Метео  
 22:40 СП Русија 2018                           Дневен преглед  
 23:25 СП Русија 2018                           Бразил - Костарика фудбал
 1:05 Стисни плеј   
 1:49 Дневник 2  
 2:04 По патот на песната  
 2:46 Тунел   
 3:30 Музичко интермецо  
 4:05 Музичко интермецо  
 4:35 Убавите села Миладиновци
 4:53 Поточиња детски музички фестивал
 6:05 Си било еднаш   Летачкиот ковчег
 6:15 Од А до Ш Буква  Ѕ   
 6:23 Македонски народни приказни    Праведниот цар