Сабота

 6:45 Музичко интермецо  
 7:15 Дора и пријателите Дора ги спасува морските сирени
 7:35 Дора и пријателите Светската авантура на Дора  
 8:00 Македонија наутро  
 10:00 Вести  
 10:20 5+ Фамилија  Тајната на сфингата
 10:55 5+ Фамилија   Умна двојка
 11:30 Детска драма не е празна слама  
 12:00 Витраж културен магазин
 12:30 Петтиот ангел   
 13:00 Вести  
 13:20 Светот на сообраќајот   
 13:45 Пахита детска балетска претстава
 14:40 Тунел   
 15:25 Музичко интермецо  
 15:45 Документарна програма документарна емисија
 16:30 Победниците  
 17:00 Дневник 1  
 17:30 Спорт  
 17:40 Метео  
 17:45 Книга за џунглата игран филм
 19:30 Дневник 2  
 20:00 Спорт  
 20:10 Метео  
 20:15 Стилисимо моден магазин
 20:45 Сајбергедон игран филм
 22:15 Стив Меквин: Човек и тркач игран филм
 23:50 Дневник 3  
 0:05 Спорт  
 0:15 Метео  
 0:20 Стилисимо моден магазин
 0:45 Концерт - Шпато  
 1:51 Дневник 2  
 2:21 Спорт  
 2:28 Метео  
 2:31 Документарна програма документарна емисија
 3:11 Неделен магазин  
 4:41 Музичко интермецо  
 5:06 Музичко интермецо  
 5:36 Тунел   
 6:21 Македонски народни приказни    Праведниот цар