Сабота

 6:45 Музичко интермецо  
 7:15 Лалалупси Мисијата на копче на месечината
 7:40 Лалалупси Парада на принцезите
 8:00 Македонија наутро  
 10:00 Вести  
 10:20 5+ Фамилија Синиот фустан
 10:50 Детска драма не е празна слама Роденденот на дедо
 11:15 Инфотин  
 11:45 Музичко интермецо  
 12:05 Македонски народни приказни    Ако ветиш исполни
 12:30 Светот на тишината   
 13:00 Вести  
 13:20 Музичко интермецо  
 13:50 СП Русија 2018                           Белгија - Тунис фудбал
 16:00 Музичко интермецо  
 16:15 Дневник 1  
 16:40 Метео  
 16:50 СП Русија 2018                           Ј.Кореја - Мексико фудбал
 19:00 Дневник 2  
 19:15 СП Русија 2018                           Мундофорија студио
 19:50 СП Русија 2018                           Германија - Шведска фудбал
 22:00 СП Русија 2018                           Мундофорија студио
 22:15 Дневник 3  
 22:35 Метео  
 22:40 СП Русија 2018                           Дневен преглед  
 23:25 СП Русија 2018                           Белгија - Тунис фудбал
 1:05 Неделен магазин  
 2:36 Дневник 2  
 2:51 Тунел   
 3:25 Стисни плеј   
 4:09 По патот на песната  
 4:52 Музичко интермецо  
 5:22 Музичко интермецо  
 5:52 Светот на тишината   
 6:18 Македонски народни приказни    Ако ветиш исполни