Образовни

СООБРАЌАЈНА ХРОНИКА

Сабота, 13:30
„Сообраќајна хроника“ e проект на Републичкиот Совет за безбедност во сообраќајот на патиштата и Министерството за внатрешни работи.
 
Целта на овој проект е да се даде придонес за поголема безбедност и намалување на жртвите во сообраќајот. Посебно ќе се обрне внимание преку едукација и превентивни мерки да се подобри општата сообраќајна култура.