Инфо

 • Соопштенија 21.03.2023 12:17

  Записник од 213 седница на Програмски совет на МРТ

  Записникот може да го преземете на следниот линк:

   

 • Соопштенија 16.03.2023 12:13

  СООПШТЕНИЕ

  Агенцијата за катастар на недвижности соопштува дека во месец април 2023 година, ќе одржи испитна сесија за полагање на испит за стекнување на овластување за овластен геодет.

 • Соопштенија 14.03.2023 11:23

  Записник од 212 седница на Програмски совет на МРТ

  Записникот може да го преземете на следниот линк:

 • Соопштенија 28.02.2023 11:19

  Записник од 211 седница на Програмски совет на МРТ

  Записникот може да го преземете на следниот линк:

 • Соопштенија 27.02.2023 12:30

  ИЗВЕСТУВАЊЕ

  Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува кандидатите кои им е одобрено барањето за полагање на стручниот испит за осигурителни брокери, дека првиот дел – теоретски дел  од стручниот испит за осигурителни брокери ќе се одржи на ден 9.3.2023 година од период од 08:30 до 15:30 часот, де

 • Соопштенија 27.02.2023 12:29

  ИЗВЕСТУВАЊЕ

  Агенцијата за супервизија на осигурување ги известува кандидатите на кои им е одобрено барањето за полагање на стручниот испит за вршење на работи на застапување во осигурувањето, дека првиот дел – теоретски дел  од стручните испити ќе се одржи на ден 8.3.2023  година во период од 8:30 до 17:30 ч

 • Соопштенија 23.02.2023 12:32

  Полагање на стручен испит за физичко обезбедување

  Комората на РСМ за приватно обезбедување организира:

  Полагање на стручен испит за ФИЗИЧКО обезбедување, кое ќе се одржи на: 02.03.2023 год. со почеток во 16.00 ч.

 • Соопштенија 21.02.2023 11:37

  Записник од 210 седница на Програмски совет на МРТ

  Записникот може да го преземете на следниот линк:

 • Соопштенија 14.02.2023 13:32

  Записник од 209 седница на Програмски совет на МРТ

  Записникот може да го преземете на следниот линк:

 • Соопштенија 08.02.2023 11:08

  Полагање на стручен испит за физичко обезбедување

  Комората на РСМ за приватно обезбедување организира:

  Полагање на стручен испит за ФИЗИЧКО обезбедување, кое ќе се одржи на: 16.02.2023 год. со почеток во 16.00 ч.

   

Pages