Играна серија

ПРИКАЗНАТА НА РОБИНКАТА

Понеделник- Четврток, 23:30

Адаптацијата на класичниот роман на Маргарет Атвуд, „Приказната на робинката“ ја раскажува приказната за животот во дистопијата на Гилеад, тоталитарно општество во поранешните Соединети Американски Држави.

Соочен со еколошка катастрофа и остар пад на стапката на наталитет, Гилеад владее со изопачен фундаментализам во неговото милитаризирано „враќање кон традиционалните вредности“, ги подложува плодните жени, наречени „Слугинки“, на ропство за раѓање деца. Како една од ретките преостанати плодни жени, Офред е слугинка во домаќинството на Командантот, една од кастата на жени принудени на сексуално ропство во последниот очајнички обид за демографска обнова на светот. Во ова застрашувачко општество, Офред мора да маневрира меѓу Командантите, нивните сурови сопруги, куќните марти и нејзините колешки слугинки – каде што секој може да биде шпион за Гилеад – сè со единствена цел да преживее и да ја најде ќерката што и ја зедоа.

Улоги: Елизабет Мос, Ивон Страховски