ОДЛУКА ЗА ИЗВЕДУВАЧИ И КОМПОЗИЦИИ КОИ НЕ СЕ ПРИФАТЕНИ ОДНОСНО СЕ ОДБИЕНИ НА КОНКУРСОТ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА НОВИ КОМПОЗИЦИИ

11.11.2015 16:19

Врз основа на член член 66 став 1 алинеја 10 од Статутот на ЈРП Македонска Радио Телевизија бр. 01-765/1 од 30.01.2015 година  и  член 20 став 1од Законот за поддршка на домашната музичка продукција (Службен весник на РМ бр.119/2013), а во врска со третиот квартален конкурс од 2015 година, објавен на 30.06.2015година, Директорот на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје,  ја донесе следната:

 

О Д Л У К  А

ЗА ИЗВЕДУВАЧИ И КОМПОЗИЦИИ КОИ НЕ СЕ ПРИФАТЕНИ

ОДНОСНО СЕ ОДБИЕНИ НА КОНКУРСОТ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА НОВИ КОМПОЗИЦИИ

 

Член 1

Директорот на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска Радио-телевизија Скопје врз основа на доставениот Извештај бр.02-7110/4 од 16.10.2015 година и Дополнување на Извештај број 20-7110/06 од 30.10.2015 година од Комисијата која одлучуваше по конкурс за поддршка на домашната музичка продукција во третиот квартал од 2015 година, во состав Томислав Таневски(претседател), Љупчо Стојановски, Методија Автовски, Деан Ќурчиев, Дритон Сулејмани, Зоран Трпков и Константин Карев

ДОНЕСЕ Одлука со која НЕ СЕ ПРИФАТЕНИ, односно се одбиени на конкурсот за создавање на нови композиции следните изведувачи односно автори и композиции од третиот квартален конкурс за 2015 година, објавен на 30.06.2015 година, и тоа:

 

Категорија ,,ТАЛЕНТИ’

 

1НЕТА  РИСТОВА, како изведувач на композицијата “СЕГА ТИ“, автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, автор на текст Анета Ристова, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

2. БОБАН ПАВЛОВСКИ, како изведувач на композицијата ,,САМИ ЈАС И ТИ’’,автор на музика и аранжман Бобан Павловски, автор на текст Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје,  продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

3. СТАНИМИР ЃУРОВСКИ како изведувач на композицијата “БАРЕМ ЕДНАШ“, автор на музика и текст Блаже Темелков,  аранжман Дарко Тасев, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

4. СТАНИМИР ЃУРОВСКИ како изведувач на композицијата “ОСТАНИ БАР УШТЕ ОВАА НОЌ“, автор на музика и аранжман Иле Спасев, текст Даниела Хаџи Тоневска, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

5. ЈАСМИН АЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата “КАПКА ТВОЈ ПАРФЕМ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје

 

6. ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ како изведувач на композицијата “АПЛАУЗ“, автор на музика и аранжман Дарко Манасијевски, автор на текст Христијан Тодоровски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА.

 

7. ХРИСТИЈАН ТОДОРОВСКИ како изведувач на композицијата “ВРАТИ СЕ“, автор на музика и аранжман Дарко Манасијевски, автор на текст Христијан Тодоровски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА.

 

8. ИВА ХРИСТОВСКА, како изведувач на композицијата ,,СЕКОЈ ОД НАС, автор на музика,текст и аранжман Ива Христовска, продуцент на аудио запис и видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ-ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ФИЛМ

 

9. ОРДЕ НЕДЕЛКОВСКИ, како изведувач на композицијата “БИДИ СИЛНА“, автор на музика и аранжман Драган Ристовски, автор на текст Борчо Димитров, продуцент на аудио и видео запис ИН ТВ АУ ПРОДУКЦИЈА–Охрид.

 

 

Категорија  ,,АФИРМИРАН ИЗВЕДУВАЧ’

 

1.ЈАНЕ ДУНИМАГЛОВСКИ, како изведувач на композицијата “СТО ПЕСНИ“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

2.ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ, како изведувач  на композицијата “ЗАРЕМ ЗАБОРАВИ“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

3.ЈАНЕ ДУНИМАГЛОВСКИ, како изведувач на композицијата“ПЕСНА ОТРОВНА“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио запис и на видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

4. ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ, како изведувач на композицијата “ЛЕТАЈ ПЕСНО“,  автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио запис и на видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

5. ГРАМОС АЉИЈИ, како изведувач на композицијата“ЈАС ТЕ САКАМ“, автор на музика и текст Грамос Аљији,автор на арнжман Плеурат Гаши,продуцент на аудио и видео запис АВАНГАРДЕ ААЉ ДОО Скопје.

 

6. ХРИСТИЈАН ДИМИТРИЕВСКИ, како изведувач на композицијата “ОПА НИНА НИНА НАЈ“ автор на музика,текст и аранжман Кристијан Габроски,  продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје,  продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

7. БОРЧО ДИМИТРОВ, како изведувач на композицијата “АКО НЕ СИ ТИ“, автор на музика и аранжман Драган Ристовски, на текст Борчо Димитров, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА увоз-извоз Охрид

 

8. БОРЧО ДИМИТРОВ, како изведувач на композицијата “МОРАШ“, автор на музика и аранжман Драган Ристовски, на текст Борчо Димитров, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА увоз-извоз Охрид

 

9. САЊА ПЕТКОВСКА, како изведувач на композицијата “ПРЕКУ СЕДУМ МОРИЊА“, автор на музика, текст и аранжман Борчо Димитров, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид

 

10. ЗОРАН ИЛИЕВ, како изведувач на композицијата“ДАЛЕКУ’’автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ Скопје.

 

11. МИКИ СЕКУЛОВСКИ, како изведувач на композицијата “ИГРАЈ СО МЕНЕ’’, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Кавадарци

 

12. МИКИ СЕКУЛОВСКИ, како изведувач на композицијата “ПО НАВИКА“, автор на музика, текст и аранжман Зоран Алексиќ, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Кавадарци

 

13. САРА КОСТАДИНОВСКА,  како изведувач на композицијата “СИ ЗАЉУБИВ“, автор на музика и тескт Сара Костадиновска, автор на аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио и видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ-ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА.

 

14. САРА КОСТАДИНОВСКА,  како изведувач на композицијата “НАЈ НАЈ НАЈСРЕЌНА“, автор на музика и текст Сара Костадиновска, автор на аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио и видео запис ДТУ ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ-ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА.

 

15. САРА КОСТАДИНОВСКА, како изведувач на композицијата “ЛАЖЕВ ЈАС“, автор на музика и текст Сара Костадиновска, автор на аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио и видео запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ-ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

16. ДИМИТАР СТОЈМЕНОВСКИ, како изведувач на композицијата “ЗА МАЛКУ ПОВЕЌЕ“, автор на музиката Панче Илиев,автор на текст Ксенија Николова, автор на аранжман Иле Спасев, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

17. МАЈА САЗДАНОВСКА ЛИЛЧИЌ, како изведувач на композицијата “НЕ БАРАЈ МЕ“, автор на музиката и аранжманот Јован Јованов, автор на текстот Маја Саздановска Лилчиќ, продуцента на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА Скопје.

18. АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА, како изведувач на композицијата “МИ ЗЕДЕ СЕ“, автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Александра Јанева продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје

 

19. ЈУЛИЈАНА НИКОЛОВСКА, како изведувач на композицијата“БРОДОВИ“,  автор на музика и аранжман Тодор Трајчевски, автор на  текст Драган Таневски, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

 

20. ВИКТОР АПОСТОЛОВСКИ, како изведувач на композицијата “ФЕНОМЕН“, автор на музика и аранжман Зоран Алексиќ, автор на текст Виктор Апостоловски, продуцент на аудио и видео запис  СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Кавадарци.

 

 

Категорија ,, ИСТАКНАТ ИЗВЕДУВАЧ’’

 

1. ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ, како изведувач на композицијата “УТЕХА’’, автор на музика и аранжман Тодор Трајчевски, автор на текст Драган Таневски, продуцент на аудио и на видео запис  СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

 

2. ФИЛИП ЈОРДАНОВСКИ, како изведувач на композицијата “КОГА БИ ЗНАЕЛА СЕ“, автор на музика, текст и аранжман Блаже Темелков, продуцент на аудио запис  ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС,  продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

3. БИЛЈАНА ДОДЕВА ХРИСТОВСКА, како изведувач на композицијата “НЕМА ДА СЕ ДОЗНАЕ“, автор на музика и текст Билјана Додева Христовска, автор на аранжман Дарко Тасев, продуцент на аудио и на видео запис  АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

4. БИЛЈАНА ДОДЕВА ХРИСТОВСКА, како изведувач на композицијата “БЕЗ НЕРВОЗА“, автор на музика и текст Билјана Додева Христовска, автор на аранжман Дарко Тасев, продуцент на аудио и на видео запис  АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

5. ЈОРДАНЧЕ ПАНОВ како изведувач на композицијата “И ДА БОЛИ НЕКА БОЛИ“, автор на музика и текст Блаже Темелков, автор на аранжман Дарко Тасев, продуцент на аудио и на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

6. ИЛЕ СПАСОВ, како изведувач на композицијата “ЉУБОВ МИ ТРЕБА“, автор на музика, текст и аранжман Иле Спасов, продуцент на аудио и на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

7. ГОРАН НАУМОВСКИ, како изведувач на композицијата “ТВОЈ ЗАСЕКОГАШ“, автор на музика, текст и аранжман Иле Спасов, продуцент на аудио и на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

8. РАДЕ МИТРЕВСКИ (ГРУПА СОНАТА), како изведувач на композицијата “СУДБО СВЕТА“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и на видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

9. СУЗАНА ЈОВЧЕВА, како изведувач на композицијата “ДОЈДИ МИ КАКО НЕКОГАШ“,автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и на видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

10. МАЈА ВУКИЌЕВИЌ, како изведувач на композицијата “ИТАЛИЈАНО“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје и видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

11. МАЈА ВУКИЌЕВИЌ, како изведувач на композицијата “ИСТАКНАТИ СПОМЕНИ“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје и видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

12. БОРЧЕ ШАБАНОВСКИ, како изведувач на композицијата “ПАК ТИ“, автор на музика, текст и аранжман Борче Шабановски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје и видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

13. АЛЕКСАНДАР БЕЛОВ, како изведувач на композицијата “ЈАС СУМ СЕУШТЕ ОНОЈ ИСТИОТ“ автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, автор на текст Александар Белов, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје и видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

14. АЛЕКСАНДАР БЕЛОВ, како изведувач на композицијата “АЈДЕ ПРИЗНАЈ“ автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, автор на текст Александар Белов, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје и видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

15. ЛИЛЈАНА АТАНАСОВА, како изведувач на композицијата “КАКО ВО СОН“, автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје и видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

16. САЊА ХРИСТОВА ЛЕФКОВА, како изведувач на композицијата “ВРАТИ СЕ“, автор на музика,текст и аранжман Александар Масевски, продуцент на  аудио запис РОКЕНРОЛ ТП Скопје, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

17. АНЕТА ЦВЕТКОВСКА како изведувач на композицијата “УСНИВЕ МОИ НЕ ДОПРЕЛЕ ДРУГ“, автор на музика и текст Ристо Самарџиев, автор на аранжман Љупчо Соколовски, продуцент на аудио и  видео запис СИТИ САУНД Скопје.

 

18. МИЛИЦА КУЗМАНОВСКА, како изведувач на композицијата “ГОРДА ЖЕНА“,автор на музика и аранжман Милан Завков, автор на текст Орце Зафировски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

19. ЗОРАН РУДАН, како изведувач на композицијата “ТЕЧЕ ВРЕМЕ“,автор на музика, текст и аранжман Зоран Рудан, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

20. ЗОРАН РУДАН, како изведувач на композицијата “ХОТЕЛ НОСТАЛГИЈА“,автор на музика, текст и аранжман Зоран Рудан, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

21. ЗОРАН РУДАН, како изведувач на композицијата “ОДИШ ТИ“,автор на музика, текст и аранжман Зоран Рудан, продуцент на аудио и видео запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

22. АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ, како изведувач на композицијата “СО КРАТОК ФИТИЛ“,автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП Скопје.

 

23. АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ, како изведувач на композицијата “ВО ГНЕЗДО НА ЗМЕЈ“,автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП Скопје.

 

24. АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ, како изведувач на композицијата “РЕНЏЕР ОСАМЕН“,автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП Скопје.

 

25. АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ, како изведувач на композицијата “КРАЈ“,автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП Скопје.

 

26. АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ, како изведувач на композицијата “ЧАЈ И КЕКС“,автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП Скопје.

 

27. АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ, како изведувач на композицијата “РОК СТАР“,автор на музика и текст  Лазар Цветковски, автор на аранжман Дарко Илиевски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП Скопје.

 

28. ДАРКО ИЛИЕВСКИ, како изведувач на композицијата “КАЖИ КАЖИ“,автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ-ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

29. НАТАША МАЛИНКОВА, како изведувач на композицијата “УБАВО Е“,автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ Скопје.

 

30. НАТАША МАЛИНКОВА, како изведувач на композицијата “ДАЛЕКУ“,автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ Скопје.

 

31. БОЈАН ТРАЈКОВСКИ, како изведувач на композицијата “ФИЛМОТ МАГИЧЕН“,автор на музика, текст и аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио и видео запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ - ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

32. БОЈАН ТРАЈКОВСКИ, како изведувач на композицијата “СЕПАК МИ Е ЗАБАВНО“,автор на музика, текст и аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио и видео запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ - ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

33. БОЈАН ТРАЈКОВСКИ, како изведувач на композицијата “ЧУДНО“,автор на музика, текст и аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио и видео запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ - ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

                                                                                

Категорија ,,ВРВЕН ИЗВЕДУВАЧ

 

1.  ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ, како изведувач на композицијата “ПОГЛЕДНИ“, автор на музика и текст Влатко Илиевски, автор на аранжман Кристијан Габроски, автор на текст Влатко Илиевски,продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

2. ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ, како изведувач на композицијата “СЕ ЌЕ ПОКРИЕ ПРАШИНА’’автор на музика и текстВлатко Илиевски,автор на аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

3. ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ, како изведувач на композицијата “ КОЈ ЛИ Е ДЕН’’автор на музика и текстВлатко Илиевски,автор на аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

4. АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА, како изведувач на композицијата “ПЕСНА ВО А-МОЛ’’, автор на музика, текст и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ТОМАТО ДООЕЛ Скопје.

 

5. АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА,како изведувач на композицијата “ОСТРОВСКО ТАНГО’’автор на музика, текст и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудио запис  ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуценат на видео запис ТОМАТО ДООЕЛ Скопје.

 

6. АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА, како изведувач на композицијата “ДИВА ЉУБОВ’’, автор на музика, текст и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ТОМАТО ДООЕЛ Скопје.

 

7. РИСТО АПОСТОЛОВ, како изведувач на композицијата “ПОГЛЕДНИ МЕ’’, автор на музика, текст и аранжман Ристо Апостолов, продуцент на аудио и на видео запис АЛЕКСАНДЕР АПР – Скопје.

 

8. РИСТО АПОСТОЛОВ, како изведувач на композицијата “ТРАГИ“, автор на музика, текст и аранжман Ристо Апостолов, продуцент на аудио и на видео запис АЛЕКСАНДЕР АПР – Скопје.

 

9. РИСТО АПОСТОЛОВ, како изведувач на композицијата “ИЗГУБЕНИ КОМЕТИ’’, автор на музика, текст и аранжман Ристо Апостолов, продуцент на аудио и на видео запис АЛЕКСАНДЕР АПР – Скопје.

 

10. РИСТО АПОСТОЛОВ, како изведувач на композицијата “НАШИТЕ СНИ’’, автор на музика, текст и аранжман Ристо Апостолов, продуцент на аудио и на видео запис АЛЕКСАНДЕР АПР – Скопје.

 

11. ЃОРГИ КРСТЕВСКИ, како изведувач на композицијата “МАЛА“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје

 

12. ЃОРГИ КРСТЕВСКИ, како изведувач на композицијата ,“ЗАБОРАВИ НА СЕ’’автор на музика, текст и аранжман Ѓорги Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

13. НИНО ВЕЛИЧКОВСКИ, како изведувач на композицијата “САМО СРЦЕВО ГО ИМАМ’’автор на музика и аранжман Љупчо Чедомирски, автор на текст Нинко Величковски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје

 

14.НИНО ВЕЛИЧКОВСКИ, како изведувач на композицијата “СТАРАТА КУЌА’’автор на музика и аранжман Љупчо Чедомирски, автор на текст Нино Величковски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

15.ЛИДИЈА КОЧОВСКА, како изведувач на композицијата “ПОТПОЛНИ СТРАНЦИ’’, автор на музика, текст и аранжман Дамјан Лазаров, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

16. ВИДАНКА ЃОРГИЕВСКА, како изведувач на композицијата ,,ПЕСНО МОЈА’’, автор на музика, текст и аранжман Наско Чапар, продуцент на аудио и видео запис ПРОДУКЦИЈА МС ДООЕЛ Скопје.

 

17. ВЛАДИМИР БЛАЖЕВ (ДНК), како изведувач на композицијата “ТАА ЗНАЕ“, автор на музика Владимир Блажев и Лазар Цветкоски, автор на текст Владимир Блажев, автор на аранжман Лазар Цветковски, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА Скопје, продуцент на видео запис ТОМАТО ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

18. ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА, како изведувач на композицијата “УСНИ МАЛИНИ“, автор на музика и аранжман Тодор Завков, автор на текст Елена Георгиева продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

 

19. ДРАГАН ВЕЛИЧКОВСКИ, како изведувач на композицијата “ДАЈ МИ ДА ТИ ДАДАМ“, автор на музика и аранжман Иван Јованов, автор на текст Драган Величковски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

20. МАРЈАН СТОЈАНОВСКИ, како изведувач на композицијата “ЗА СЕ ШТО ИМАВМЕ“, автор на музика, текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

21. МАРЈАН СТОЈАНОВСКИ, како изведувач на композицијата “СЕКОЈ ДЕН“, автор на музика, текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

22. ЕЛЕНА ПЕТРЕСКА ТОЛЕВСКА, како изведувач на композицијата “ЧУВАЈ ЈА“, автор на музика, текст и аранжман Елена Петреска Толевска, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

23. ТЕОДОРА ТРАЈКОВСКА, како изведувач на композицијата “СВЕТОТ БЕЗ ТЕБЕ“, автор на музика и аранжман Лазар Цветковски, автор на текст Магдалена Цветковска, продуцент на аудио и видео запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ - ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

24. ВИКИ СРЕБРОВА, како изведувач на композицијата “ДРУГА ЉУШ ТИ“, автор на музика, текст и аранжман Наско Чапар, продуцент на аудио запис РОКЕНРОЛ ТП Скопје, продуцент на видео запис ПРОДУКЦИЈА МС Скопје.

 

25. АВНИ АЉИЈИ, како изведувач на композицијата “МОЈАТА СУДБИНА“, автор на музика, текст и аранжман Авни Аљији, продуцент на аудио и видео запис АВАНГАРДЕ ААЉ Скопје.

 

26. ЃОРЃИ КРСТЕВСКИ, како изведувач на композицијата “ПОБАРАЈ МЕ“, автор на музика,текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

 

 

Категорија ,,ДЕТСКИ КОМПОЗИЦИИ“

 

1. ВЕСНА ВАЛЕНТЕ, како изведувач на композицијата “МАЛЕЧКА САМОВИЛА“, автор на музика,текст и аранжман Весна Валенте, продуцент на аудио запис ГЛИФАДА ДООЕЛ Битола.

 

2. ВЕСНА ВАЛЕНТЕ, како изведувач на композицијата “ПРВА ЖУРКА“, автор на музика,текст и аранжман Весна Валенте, продуцент на аудио запис ГЛИФАДА ДООЕЛ Битола.

 

3. ВЕСНА ВАЛЕНТЕ, како подносител на композицијата “МАЧЕНЦЕ СНЕЖЕНЦЕ“, автор на музика,текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио запис  КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

4. СТЕВЧЕ ГРОЗДАНОВ, како изведувач на композицијата “ЛЕТО“, автор на музика и аранжман Стевче Грозданов, автор на текст Драган Таневски, продуцент на аудио запис ЦЕЛОФАН ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

5. ДАМЈАН ЛАЗАРОВ, како изведувач на композицијата “САНДРА“, автор на музика,текст и аранжман Дамјан Лазаров, продуцент на аудио запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

6. ИВАН ЈОВАНОВ, како изведувач на композицијата “ВОЗ“, автор на музика,текст и аранжман Иван Јованов, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС СООЕЛ.

 

7. ИВАН ЈОВАНОВ, како изведувач на композицијата “ВЕЛОСИПЕД“, автор на музика,текст и аранжман Иван Јованов, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС СООЕЛ.

 

8. МАКСИМ РИСТЕСКИ, како изведувач на композицијата “НЕСЕКОЈДНЕВНИ МИЛЕНИЦИ“, автор на музика,текст и аранжман Максим Ристески, продуцент на аудио запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

9. ТАТЈАНА ШАБАНОВСКА, како подносител на композицијата “МАЛА ПРИНЦЕЗА“, автор на музика, текст и аранжман Татјана Шабановска, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

10. ТАТЈАНА ШАБАНОВСКА, како подносител на композицијата “ДРУГАРКА“, автор на музика, текст и аранжман Татјана Шабановска, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

11. ТАЊА БАЈРАКТАРОВА, како подносител на композицијата “ГОЛЕМИОТ БУФ“, автор на музика и аранжманАндријана Јаневска, автор на текст Тања Бајрактарова, продуцент на аудио запис  ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје.

 

12. ТАЊА БАЈРАКТАРОВА, како подносител на композицијата “БРЗОЗБОРКА“, автор на музика, аранжманАндријана Јаневска, автор на текст Тања Бајрактарова продуцент на аудио запис  ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје.

 

10. ДАРКО МАНАСИЈЕВСКИ, како подносител на композицијата “СКИЈАЊЕ“, автор на музика,текст и аранжман Дарко Манасијевски, продуцент на аудио запис  ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ.

 

11. ЛИДИЈА БЈЕЛИЦА, како подносител на композицијата “ДЕТСКИОТ СВЕТ“, автор на музика,текст и аранжман Лидија Бјелица, продуцент на аудио запис  КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

12. АНА ПАНДЕВСКА, како подносител на композицијата “МАТЕМАТИКА“, автор на музика,текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио запис  КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

 

Категорија ,,КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРААТ СЕМЕЈНИТЕ ВРЕДНОСТИ ВО ОПШТЕСТВОТО ИЛИ МНОГУДЕТНИТЕ СЕМЕЈСТВА’’

 

1. АНЕТА РИСТОВА, како изведувач на композицијата ,,КАЈ И ДА СУМ ДОМА СЕ ВРАЌАМ’’, автор на музика и текст Анета Ристова, автор на аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис  ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

2. СУЗАНА ПЕТКОВСКА, како изведувач на композицијата “БИДИ МОЈ“, автор на музика, текст и аранжман Ристо Апостолов, ,продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ Скопје.

 

3. СЕРАФИНА ФАНТАУЗО како изведувач на композицијата “ГОСПОД ЌЕ НЕ БЛАГОСЛОВИ“, автор на музика и аранжман Наско Чапар, автор на текст Серафина Фантаузо, продуцент на аудио запис РОКЕНРОЛ ТП Скопје, продуцент на видео запис ПРОДУКЦИЈА МС Скопје.

 

 

Категорија „КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА

 

 

1. ГОЦЕ КАСАПОВСКИ, како изведувач на композицијата “ДОБРЕ МИ ДОЈДЕ АЛЕКСАНДАР“, автор на музика, текст и аранжман Гоце Касаповски, продуцент на аудио и на видео запис ПРОДУКЦИЈА МС Скопје.

 

2. БОБАН ПАВЛОВСКИ, како изведувач на композицијата  “СВЕТЛОСТ СЕ КРЕВА“, автор на музика и аранжман Бобан Павловски, автор на текст Кристијан Ганровски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

3. РАТКА КИРОВСКА, како изведувач на композицијата  “В ЗАТВОР ЛЕЖИ ЃУРО ТАМНИЧАРОТ“, автор на музика и аранжман Наско Чапар, автор на текст Ратка Кировска, продуцент на аудио и на видео запис ПРОДУКЦИЈА МС Скопје.

 

4. БОЈАН СТОЈКОВ, како изведувач на композицијата  “МАКЕДОНИЈА“, автор на музика и аранжман Иван Јованов, автор на текст Бојан Стојков, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

 

Категорија „ЅВЕЗДИ“

 

Забавна музика

 

1.    ВЕРА МИЛОШЕСКА

2.    МАРКО МАРИНКОВИЌ

3.    КРИСТИЈАН ГАБРОСКИ

 

Народна музика

1.    ВИОЛЕТА ТОМОВСКА

Член 2

 

Одлуката веднаш по донесувањето да се објави на веб страницата на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Врз основа на член 3 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција, а со цел потикнување на развојот на домашната забавна и народна музика, ЈРП Македонска Радиотелевизија со средства од Буџетот на Република Македонија, а по пат на конкурс, секоја година ќе финансира создавање на 200 нови комопзиции.

Со Решение број 02-2159/4 од 09.04.2015 година, Директорот на ЈРП МРТ Скопје утврди Листа од која се избираат членови на Комисија за избор по конкурс за создавање на нови композиции, а согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција.

Врз основа на член 16 од Законот по случаен избор(лотариски систем) се изврши избор од Листата на членови и со Одлука број20-7110/2 од 07.10.2015 година, Директорот на ЈРП МРТ беше формирана Комисијата за избор по конкурс која ќе учествува во постапка за одлучување по третиот квартален конкурс од 2015 година, објавен во месец Јуни 2015 година.

Комисијата во состав Томислав Таневски(претседател), Љупчо Стојановски, Методија Автовски, Деан Ќурчиев, Дритон Сулејмани, Зоран Трпков и Константин Карев, по преслушувањето на композициите и разгледувањето на пријавите со потребните документи до Директорот на ЈРП МРТ достави Извештај 02-7110/4 од 16.10.2015 година и Дополнување на Извештај број 20-7110/06 од 30.10.2015 година со предлог и мислење за ОДБИЕНИ композиции.

Согласно Извештајот број 02-7110/4 од 16.10.2015 година и Дополнување на Извештај број 20-7110/06 од 30.10.2015 година и врз основа на  Законот за поддршка на домашната музичка продукција, Директорот на ЈРП МРТ Скопје а согласно член 20 од Законот, одлучи како во диспозитивот на оваа Одлука.

 

 

 

ЈРП Македонска радиотелевизија - Скопје