ОДЛУКА ЗА ИЗВЕДУВАЧИ И КОМПОЗИЦИИ КОИ НЕ СЕ ПРИФАТЕНИ ОДНОСНО СЕ ОДБИЕНИ НА КОНКУРСОТ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА НОВИ КОМПОЗИЦИИ

25.03.2016 13:44

Врз основа на член член 66 став 1 алинеја 10 од Статутот на ЈРП Македонска Радио Телевизија бр. 01-765/1 од 30.01.2015 година  и  член 20 став 1 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција (Службен весник на РМ бр.119/2013), а во врска со четвртиот квартален конкурс од 2015 година, објавен на 29.09.2015 година, Директорот на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје,  ја донесе следната:

 

О Д Л У К  А

ЗА ИЗВЕДУВАЧИ И КОМПОЗИЦИИ КОИ НЕ СЕ ПРИФАТЕНИ

ОДНОСНО СЕ ОДБИЕНИ НА КОНКУРСОТ ЗА СОЗДАВАЊЕ НА НОВИ КОМПОЗИЦИИ

 

Член 1

Директорот на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска Радио-телевизија Скопје врз основа на доставениот Извештај бр.02-167/15 од 1.03.2016 година од Комисијата која одлучуваше по конкурс за поддршка на домашната музичка продукција во четвртиот квартал од 2015 година, во состав Ристо Апостолов (претседател), Робертино Саздов, Васка Наумова Томовска, Лилјана Автовска, Симеон Иванов-Канго и Маја Вукиќевиќ-членови.

ДОНЕСЕ Одлука со која НЕ СЕ ПРИФАТЕНИ, односно се одбиени на конкурсот за создавање на нови композиции следните изведувачи односно автори и композиции од четвртиот квартален конкурс за 2015 година, објавен на 29.09.2015 година, и тоа:

 

Категорија ,,ТАЛЕНТИ’

 

Забавна музика

 

ЗЛАТКО МИТРЕСКИ како изведувач на композицијата ОТРОВ ВО МЕД автор на музика текст и аранжман Златко Митрески, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА Скопје, продуцент на видео запис ГОРИЛА ДТУ ГРУП ДООЕЛ –ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ФИЛМ Скопје.

 

НЕВЕНКА МИЦЕВА како изведувач на композицијата КОГА СИ ДО МЕНЕ автор на музика текст и аранжман Дарко Илиевски, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА Скопје, продуцент на видео запис ГОРИЛА ДТУ ГРУП ДООЕЛ –ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ФУЛМ Скопје.

 

СТАНИМИР ЃУРЕВСКИ како изведувач на композицијата БАРЕМ ЕДНАШ автор на музика и текст Блаже Темелков, автор на аранжман Дарко Тасев, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

СТАНИМИР ЃУРЕВСКИ како изведувач на композицијата ОСТАНИ БАР УШТЕ ОВАА НОЌ автор на музика и текст Блаже Темелков,автор на аранжман Дарко Тасев, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

МАРИЈО ЈЕЛИЌ како изведувач на композицијата НИКОГАШ автор на музика, текст и аранжман Маријо Јелиќ продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

АНЕТА РИСТОВА како изведувач на композицијата СЕГА СИ автор на музика и аранжман Кристијан Габроски, автор на текст Анета Ристова продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО-СКОПЈЕ.

 

ИВАНА ВАСИЛЕВА како изведувач на композицијата ОД ДЕН ВО ДЕН автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

ПАНЧЕ ИЛИЕВ како изведувач на композицијата ЛОША ГЛУМИЦА автор на музика и аранжман Иле Спасев, автор на текст Ксенија Николова продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО-СКОПЈЕ.

 

ВЕЈЧЕСЛАВ ПОПОВСКИ како изведувач на композицијата ЛЕТАЈ ПЕСНО, автор на музика и аранжман Кире Костов автор на текст Миодраг Врчаковски, продуцент на аудио запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје и  продуцент на видео запис ТОМАТО ДООЕЛ – Скопје.

 

ВЕЈЧЕСЛАВ ПОПОВСКИ како изведувач на композицијата ЗАСЕКОГАШ, автор на музика и аранжман Кире Костив автор на текст Миодраг Врчаковски.

 

ИВАН МАМУЧЕВСКИ како изведувач на композицијата ПОМИСЛИ НА МЕНЕ, автор на музика и аранжман Драган Ристовски, автор на текст Вероника Стојановска, продуцент на аудио и видео запис ИНТ ВАУ ПРОДУКЦИЈА Охрид.

 

СТОЈАНЧЕ КРСТЕВСКИ како изведувач на композицијата ЗАСЕКОГАШ автор на музика, текст и аранжман Драган Ристовски, продуцент на аудио и видео запис ИНТ ВАУ ПРОДУКЦИЈА Охрид.

 

АЛЕКСАНДРА МИХОВА како изведувач на композицијата „РАМ ДАМ ДАРИ ДАМ„ автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

БЕНД „ДИОРИТ„ како изведувач на композицијата „ПОЛНОЌ ВО ОГАН„ автор на музика, текст и аранжман Висар Исени, продуцент на аудио  запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА-ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

БЕНД „ДИОРИТ„ како изведувач на композицијата „МОНА ЛИЗА„ автор на музика, текст и аранжман Висар Исени,  продуцент на аудио  запис  ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ, продуцент на видео запис ФАБРИКА-ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

Народна музика

 

МАРТИН КУШЕВСКИ како изведувач на композицијата ДАЈ ТЕ МИ ЈА НЕА автор на музика , текст и аранжман Љупчо Чедомирски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

 

Категорија  ,,АФИРМИРАН ИЗВЕДУВАЧ’

 

Забавна музика

 

МИТКО СЕКУЛОВСКИ, како изведувач на композицијатаИГРАЈ СО МЕНЕ“, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДОО Кавадарци.

 

МИТКО СЕКУЛОВСКИ, како изведувач на композицијатаЗРАК“, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДОО Кавадарци.

 

ЗОРАН ИЛИЕВ, како изведувач на композицијатаКАЗНА ИЛИ ГРЕВ“, автор на музика,текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДОО Кавадарци.

 

ЗОРАН ИЛИЕВ, како изведувач на композицијатаПОДОБРО ДА НЕ ЗНАЕВ“, автор на музика, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио и видео запис СКАЈ АЈ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДОО Кавадарци.

 

ДИМИТАР СТОЈМЕНОВСКИ, како изведувач на композицијата ЗА МАЛКУ ПОВЕЌЕ“, автор на музика Панче Илиев, автор на текст Ксенија Николова, автор на аранжман Иле Спасев, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

ТАЊА БОЈКОВСКА  како изведувач на композицијата ЉУБОВ МОЈА СИ“,  автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

РОБЕРТ ВУКЕЛИЌ како изведувач на композицијата АВАНТУРА“,  автор на музика, текст и аранжман Мери Ќурчиева, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ увоз извоз Скопје.

 

РОБЕРТ ВУКЕЛИЌ како изведувач на композицијата САМО МОЈА“,  автор на музика, текст и аранжман Мери Ќурчиева, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ увоз извоз Скопје.

 

БОЈАН СТОЈКОВ како изведувач на композицијата ПЕАМ ДА НЕ ЗАПЛАЧАМ“,  автор на музика и аранжман Иван Јованов, автор на текст Бојан Стојков, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје , продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

САРА КОСТАДИНОВСКА, како изведувач на композицијата НАЈ НАЈ НАЈСРЕЌНАавтор на музика и  текст Сара Костадиновска, автор на аранжман, Бојан Трајковски, продуцент на аудио  ГОРИЛА ДТУ ГРУП ДООЕЛ –ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА Скопје  продуцент на видео запис ГОРИЛА ДТУ ГРУП ДООЕЛ  - ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ФИЛМ Скопје.

 

САРА КОСТАДИНОВСКА , како изведувач на композицијата ЛАЖЕВ ЈАСавтор на музика и  текст Сара Костадиновска, автор на аранжман, Бојан Трајковски, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА Скопје, продуцент на видео запис ГОРИЛА ДТУ ГРУП ДООЕЛ –ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ФИЛМ Скопје.

 

 

САРА КОСТАДИНОВСКА, како изведувач на композицијата СИ ЗАЉУБИВавтор на музика и  текст Сара Костадиновска, автор на аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА Скопје, продуцент на видео запис ГОРИЛА ДТУ ГРУП ДООЕЛ –ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ФИЛМ Скопје

 

КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата ПОСЛЕДЕН ДЕН“,  автор на музика и аранжман Ѓорѓи Вацев, автор на текст Томе Таушанов, продуцент на аудио и видео запис  КОЈОТ КОЈ ДООЕЛ Гевгелија

 

 

КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата ВЕРУВАМ“,  автор на музика и аранжман Ѓорѓи Вацев, автор на текст Константин Карев, продуцент на аудио и видео запис  КОЈОТ КОЈ ДООЕЛ Гевгелија

 

СУЗАНА ПЕТКОВСКА како изведувач на композицијата НЕ СВАЌАШ„ автор на музика, текст и аранжман Мери Ќурчиева, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

СУЗАНА ПЕТКОВСКА како изведувач на композицијата НАПРАВИ МЕ СРЕЌА„ автор на музика, текст и аранжман Мери Ќурчиева, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

ОГНЕН ЗДРАВКОВСКИ како изведувач на композицијата ШТОМ СКОПЈЕ ЗАСПИЕ„ автор на музика, Михајло Михајловски, автор на текст Огнен Неделковски, автори на аранжман Михајло Михајловски и Симон Поповски, продуцент на аудио запис КЛАРИОН Дејан ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис ТОМАТО ДООЕЛ Скопје.

ЈОН БЕЉА  како изведувач на композицијата ЈАС И ТИ „ автор на музика Авни Аљији, автор на  текст и аранжман  Грамос Аљији, продуцент на аудио и видео запис  АВАНТГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

 

Народна музика

 

ДУШКО ГЕОРГИЕВСКИ, како изведувач на композицијата КОГА ПЛАЧЕШ ТИ“, автор на музика Стефан Биткоски, автор на текст Огнен Неделковски, автор на аранжман Бајса Арифовска, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје .

 

ДУШКО ГЕОРГИЕВСКИ, како изведувач на композицијата ТВОЈОТ ПРСТЕНавтор на музика Панче Илиев, автор на текст Огнен Неделковски, автор на аранжман, Љупчо Соколовски, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД-ДООЕЛ Скопје.

    

ДУШКО ГЕОРГИЕВСКИ како изведувач на композицијата ИМЕТО НАШЕ“, автор на музика Бајса Арифовска, автор на текст Огнен Неделковски, автор на аранжман Бајса Арифовска, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.    

 

ЉУПЧО СОКОЛОВСКИ (Група ФОРТУНА) како изведувач на композицијата “НЕМА ПЕСНА“,  автор на музика, текст и аранжман Љупчо Соколовски продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ-СКОПЈЕ.

   

ЉУПЧО СОКОЛОВСКИ (Група ФОРТУНА) како изведувач на композицијата “НОСТАЛГИЈА“,  автор на музика, текст и аранжман Љупчо Соколовски, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.  

 

 

ЃОКО ЈОВИЌ како изведувач на композицијата ЕЈ ДРУГАРИ“,  автор на музика и текст Орце Зафировски автор на  аранжман Љупчо Павловски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

АЛИ БАЈРАМ како изведувач на композицијата МНОГУ ГОЛЕМИ СВАДБИ“,  автор на музика, текст и аранжман Али Бајрам, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ како изведувач на композицијата ЛЕТАЈ ПЕСНО“, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ како изведувач на композицијата ЗАРЕМ ЗАБОРАВИ“,  автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

ЈОВИЦА МИЦЕВСКИ како изведувач на композицијата УТЕХА“,  автор на музика и аранжман Тодор Трајчевски, автор на текст Драган Таневски, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД-ДООЕЛ-СКОПЈЕ.  

 

МИЛЕНА ЈОВАНОВСКА како изведувач на композицијата ОПА НИНА НИНА НА НАЈ“,  автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ , продуцент на видео запис ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА.

 

МИЛЕНА ЈОВАНОВСКА како изведувач на композицијата НЕМАМ ВЕКЕ СИЛА“,  автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски, продуцент на аудио ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ, продуцент на видео запис ДФПМ ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА.

 

ТАЊА ЈОВАНОВСКА како изведувач на композицијата ТУКА СУМ ЈАС“,  автор на музика , текст и аранжман Дарко Манасиевски , продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

РУСА ЈАНКУЛОСКА како изведувач на композицијата ЛУДОСТ ИЛИ ГРЕВ“,  автор на музика, текст и аранжман Цане Петров продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

 

Категорија ,, ИСТАКНАТ ИЗВЕДУВАЧ’’

 

Забавна  музика 

 

ДЕАН ЌУРЧИЕВ како изведувач на композицијата “ДОБЛЕСТ“, автор на музика, текст и аранжман Деан Ќурчиев, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ.

ДЕАН ЌУРЧИЕВ како изведувач на композицијата “ЧАПЛИН“, автор на музика, текст и аранжман Деан Ќурчиев, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје.

ДЕАН ЌУРЧИЕВ како изведувач на композицијата КОМЕТИ ПАЃААТ“, автор на музика, текст и аранжман Деан Ќурчиев, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ СКОПЈЕ.

 

ДЕАН ЌУРЧИЕВ како изведувач на композицијата ЉУБОВ БАРАШ, автор на музика, текст и аранжман Деан Ќурчиев, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ СКОПЈЕ.

 

ЛЕНА ЗАТКОСКА како изведувач на композицијата ЗЛАТНИ ПРСТИ автор на музика, текст и аранжман Благој Маротов, продуцент на аудио и видео запис МУНЛАЈТ ДОО Скопје.

 

БЛАГОЈ МАРОТОВ како изведувач на композицијата ПРОСЈАК И КРАЛ автор на музика, текст и аранжман Љупчо Трајковски – Фис, продуцент на аудио и видео запис МУНЛАЈТ ДОО Скопје.

 

БОЈАН ТРАЈКОВСКИ како изведувач на композицијата ФИЛМОТ МАГЕПСАН автор на музика, текст и аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА Скопје, продуцент на видео запис ГОРИЛА ДТУ ГРУП ДООЕЛ –ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ФИЛМ Скопје.

 

 

БОЈАН ТРАЈКОВСКИ како изведувач на композицијата СЕПАК МИ Е ЗАБАВНО автор на музика, текст и аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио запис  ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА  Скопје, продуцент на видео запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ –ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ФИЛМ Скопје.

 

БОЈАН ТРАЈКОВСКИ како изведувач на композицијата ЧУДНО автор на музика, текст и аранжман Бојан Трајковски, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА, продуцент на видео запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА  Скопје, продуцент на видео запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ –ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ФИЛМ Скопје.

 

ДАРКО ИЛИЕВСКИ  како изведувач на композицијата КАЖИ КАЖИ автор на музика, текст и аранжман Дарко Илиевски, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА Скопје, продуцент на видео запис ГОРИЛА ДТУ ГРУП ДООЕЛ –ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ФИЛМ Скопје.

 

 

ДАРКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата ПЕКОЛ ВО РАЈ автор на музика, текст и аранжман Дарко Илиевски, продуцент на аудио запис ГОРИЛА ГРУП ДООЕЛ ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ПРОДУКЦИЈА Скопје, продуцент на видео запис ГОРИЛА ДТУ ГРУП ДООЕЛ –ПОДРУЖНИЦА ГОРИЛА ФИЛМ Скопје.

 

ФИЛИП ЈОРДАНОВСКИ како изведувач на композицијата КОГА БИ ЗНАЕЛА СЕ, автор на музика, текст и аранжман Блаже Темелов, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје и  продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

ФИЛИП ЈОРДАНОВСКИ како изведувач на композицијата ЗАБОРАВИ МЕ автор на музика, текст и аранжман Јован Јованов, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

СИМОНА ПОПОСКА како изведувач на композицијата ЈАС КЕ БИДАМ автор на музика и аранжман Иван Јованов,текст Симона Поповска, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

САЊА ХРИСТОВА како изведувач на композицијата ПОЧЕТОК И КРАЈ автор на музика, текст и аранжман Александар Масевски, продуцент на аудио запис РОКЕН РОЛ ТП, продуцент на видео запис ТОМАТО ДООЕЛ Скопје.

 

ЈАНЕ ДУНИМАГЛОСКИ како изведувач на композицијата ОТРОВНА автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

ЈАНЕ ДУНИМАГЛОСКИ како изведувач на композицијата СТО ПЕСНИ, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

ГОРАН НАУМОВСКИ како изведувач на композицијата МОЈА ЉУБЕНА ,автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

ГОРАН НАУМОВСКИ како изведувач на композицијата МОЖЕВ ДА БИДАМ, автор на музика, текст и аранжман Кристиан Габровски , продуцент на аудио  ЛУНА ПАРК ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

ГОРАН НАУМОВСКИ како изведувач на композицијата ТВОЈ ЗАСЕКОГАШ, автор на музика, текст и аранжман Иле Спасев, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

ГОРАН НАУМОВСКИ како изведувач на композицијата АКО НЕ СИ ТИ, автор на музика и аранжман Драган Ристовски, автор на текст Борчо Димитров, продуцент на аудио и видео запис ИНТ ВАУ Охрид.

 

АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА како изведувач на композицијата СОЛЗИ ЗА СМЕВ, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

АЛЕКСАНДРА ЈАНЕВА како изведувач на композицијата ПОСИЛНА ОД СЕ, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

БЛАГОЈА ПЕРУНОВСКИ како изведувач на композицијата СПОМЕНИ автор на музика, текст и аранжман Благоја Перуновски, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД-ДООЕЛ Скопје.   

 

БЛАГОЈА ПЕРУНОВСКИ како изведувач на композицијата КАЖЕ ТЕ И автор на музика, текст и аранжман Благоја Перуновски, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД –ДООЕЛ СКОПЈЕ

 

ЗДРАВКО АНГЕЛОВ како изведувач на композицијата КАКО НЕБО ЗВЕЗДИ автор на музика и аранжман Здравко Ангелов, автор на текст Весна Малинова, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

 

БОРЧЕ ШАБАНОСКИ како изведувач на композицијата ПАК ТИ, автор на музика, текст и аранжман Борче Шабаноски, продуцент на аудио  ЛУНА ПАРК ДООЕЛ СКОПЈЕ, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ.

 

ЗОРАН ТРПКОВ  (Група РОК АГРЕСОРИ) како изведувач на композицијата „ЈАС ЗНАМ НИШТО НЕ ЗНАМ„ автор на музика, текст и аранжман Зоран Трпков, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ.

ЗОРАН ТРПКОВ  (Група РОК АГРЕСОРИ) како изведувач на композицијата „АНГЕЛИ„ автор на музика, текст и аранжман Зоран Трпков, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ.

ГРАМОС АЉИЈИ како изведувач на композицијата „ДАЛЕКУ ОД УСНИТЕ“, автор на музика, текст и аранжман Грамос Аљији, продуцент на аудио и видео запис АВАНТГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје

 

 

Народна музика

 

ЈУЛЕ НИКОЛОВСКА, како изведувач на композицијата ГОЛТКА ЉУБОВ, автор на музика,текст и аранжман Здравко Ангелов, продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД ДОЕЕЛ Скопје.

 

МИЛИЦА КУЗМАНОВСКА како изведувач на композицијата ПОЗДРАВ НОСАМ МАКЕДОНИЈО автор на музика и текст Орце Зафировски, автор на аранжман Милан Стефаноски, продуцент на аудио и видео запис  ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

ХРИСТИЈАН ДИМИТРИЕВСКИ како изведувач на композицијата МАГЛА автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

ТЕФИК ИСЛАМИ како изведувач на композицијата ПО ИМЕ ТЕ ПОВИКУВАМ автор на музика Авни Алију, автор на текст Мендерес Љумани, автор на аранжман Грамос Алију, продуцент на аудио и видео запис  АВАНГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ Скопје.

 

АЛИ БАЈРАМ како изведувач на композицијата “ВО ШУТКА МИ Е РОДНИОТ КРАЈ“,автор на музика,текст и аранжман Али Бајрам, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ДФПМ. ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА Скопје.

 

 

 

                                                                                

Категорија „ВРВЕН ИЗВЕДУВАЧ

 

Забавна музика

 

НАТАША МАЛИНКОВА, како изведувач на композицијата КАКО ВО СОН , автор на музиката,текст и аранжман Кристијан Габроски , продуцент на ауидио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје  и продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

НАТАША МАЛИНКОВА, како изведувач на композицијата КАСНО, автор на музиката,текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на ауидио запис и видео запис Скај Ај Ентертејмент ДОО Кавадарци.

 

НАТАША МАЛИНКОВА, како изведувач на композицијата ДАЛЕКУ, автор на музиката, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на ауидио запис и видео запис Скај Ај Ентертејмент ДОО Кавадарци.

 

НАТАША МАЛИНКОВА, како изведувач на композицијата УБАВО Е, автор на музиката, текст и аранжман Стојанче Аврамов, продуцент на аудио запис и видео запис Скај Ај Ентертејмент ДОО Кавадарци.

 

НАТАША МАЛИНКОВА, како изведувач на композицијата ТИ ЗНАЕШ, автор на музиката,текст и аранжман Стојанче, продуцент на ауидио запис и видео запис Скај Ај Ентертејмент ДОО Кавадарци.

 

ЕЛЕНА ПЕТРЕСКА –ТОЛЕСКА како изведувач на композицијата ПАК ТЕ САКАМ, автор на музика текст и аранжман Јован Јованов, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

ЕЛЕНА ПЕТРЕСКА-ТОЛЕСКА како изведувач на композицијата ЧУВАЈ ЈА, автор на музика текст и аранжман Јован Јованов, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје

 

АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ – ПРИНЦ како изведувач на композицијата ШАРЕНА БАНАНА автор на музика,текст и аранжман Александар Ристовски,продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ – ПРИНЦ како изведувач на композицијата КЛИК,  автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ – ПРИНЦ како изведувач на композицијата МАЦУ МОКУ, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ – ПРИНЦ како изведувач на композицијата РЕНЏЕР ОСАМЕН, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ – ПРИНЦ како изведувач на композицијата ЧАЈ И КЕКС, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ – ПРИНЦ како изведувач на композицијата ЗНАМ, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ – ПРИНЦ како изведувач на композицијата ЕДНА И ЕДИНСТВЕНА, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ – ПРИНЦ како изведувач на композицијата КРАЈ, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ – ПРИНЦ како изведувач на композицијата РОК СТАР, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

БЕСИАНА МЕХМЕДИ како изведувач на композицијата КАКО ДА ЈА ПОМИНАМ БОЛКАТА, автор на музика, текст и аранжман Бесиана Мехмеди, продуцент на аудио и видео запис АВАНГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ Скопје.

 

ЈОРДАНЧЕ ЈОЦЕ ПАНОВ како изведувач на композицијата И ДА БОЛИ НЕКА БОЛИ автор на музика и текст Блаже Темелков, автор на аранжман Дарко Тасев, продуцент на аудио запис ПРО - ЛАЈТ  ДООЕЛ Скопје , продуцент на  видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

 

АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА како изведувач на композицијата ДИВА ЉУБОВ, автор на музика,текст и аранжман Андријана Јаневска,продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ, продуцент на видео запис ДФП ТОМАТО ДООЕЛ.

 

АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА како изведувач на композицијата ПЕСНА ВО А МОЛ, автор на музика,текст и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ, продуцент на видео запис ДФП ТОМАТО ДООЕЛ.

 

АНДРИЈАНА ЈАНЕВСКА како изведувач на композицијата “ОСТРОВСКО ТАНГО“, автор на музика, текст и аранжман Андријана Јаневска, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ СКОПЈЕ продуцент на видео запис ДФП ТОМАТО ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

ЛИДИЈА КОЧОВСКА како изведувач на композицијата “ПОТПОЛНИ СТРАНЦИ“, автор на музика, текст и аранжман Дамјан Лазаров, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

МАРЈАН СТОЈАНОВСКИ како изведувач на композицијата “БЕЗ ТЕБЕ“, автор на музика,текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

МАРЈАН СТОЈАНОВСКИ како изведувач на композицијата “СЕКОЈ ДЕН“, автор на музика,текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

МАРИЈАН СТОЈАНОВСКИ како изведувач на композицијата ЗА СЕ ШТО ИМАВМЕ автор на музика, текст и аранжман Ана Пандевска, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

КРИСТИНА АРНАУДОВА како изведувач на композицијата “НЕШТО КАКО КРАЈ“, автор на музика и текст Кристина Арнаудова, автор на аранжман Дарко Тасев продуцент на аудио запис ДМУ САМООРГАНИЗАЦИЈА ДООЕЛ, продуцент на видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ.

АВНИ АЉИЈИ како изведувач на композицијата “АХ МОЈ ЖИВОТ“, автор на музика, Авни Аљији, автор на текст Мендрес Љумани автор на аранжман Грамос Аљији продуцент на аудио  и видео запис АВАНТГАРДЕ ААЉ.

ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата КОЈ ЛИ Е ДЕН автор на музика, текст Влатко Илиевски, автор на аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ.

 

ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата СЕ ЌЕ ПОКРИЕ ПРАШИНА автор на музика и аранжман Кристијан Габровски, автор на текст Влатко Илиевски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ.

 

ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата ПОГЛЕДНИ автор на музика ,текст Влатко Илиевски, автор на аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ.

 

 

Народна музика

 

СУЗАНА СПАСОВСКА како изведувач на композицијата “ЕДЕН МЕЃУ ИЛЈАДА“, автор на музика, и аранжман Тодор Трајчевски, автор на текст Драган Таневски продуцент на аудио и видео запис СИТИ САУНД  ДООЕЛ Скопје.

КАТЕРИНА ТАНЕВА ЃОРЃИЕВА како изведувач на композицијата ЧЕКАЈ ЗОРО автор на музика, текст и аранжман Љупчо Чедомирски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

 

Категорија ,,ДЕТСКИ КОМПОЗИЦИИ“

 

БОРЧО ДИМИТРОВ како изведувач на композицијата РАСНИ РАСНИ ДРВЦЕ автор на музика и аранжман Борчо Димитров, автор на текст Ратко Спасовски, аудио запис ИНТВАУ ПРОДУКЦИЈА Охрид.

 

БОРЧО ДИМИТРОВ како изведувач на композицијата АЈДЕ ДА СЕ ЗДРУЖИМЕ автор на музика и аранжман Борчо Димитров,автор на текст Ратко Спасовски, аудио запис ИНТВАУ ПРОДУКЦИЈА Охрид.

 

ТАТЈАНА ШАБАНОСКА како изведувач на композицијата ДРУГАРКА автор на музика и текст Татјана Шабаноска, автор на аранжман Борче Шабаноски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

ТАТЈАНА ШАБАНОВСКА како изведувач на композицијата “МАЛА ПРИНЦЕЗА“, автор на музика и текст Татјана Шабановска, автор на аранжман Борче Шабановски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

ТАТЈАНА ШАБАНОВСКА како изведувач на композицијата “МОЈАТА МАЈКА“, автор на музика и текст Татјана Шабановска, автор на аранжман Борче Шабановски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

ЉУПЧО СОКОЛОВСКИ како изведувач на композицијата “ЕДЕН ДЕН“, автор на музика, текст и аранжман Љупчо Соколовски, продуцент на аудио запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

АЛЕКСАНДАР МИЦКОВСКИ како изведувач на композицијата ЈАЈЦИЊА ЦРВЕНИ автор на музика ,текст и аранжман Александар Мицковски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

 

АЛЕКСАНДАР МИЦКОВСКИ како изведувач на композицијата “ДРУЖИНА ВЕСЕЛА“, автор на музика, текст и аранжман Александар Мицковски, продуцент на аудио запис  ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

АЛЕКСАНДАР МИЦКОВСКИ како изведувач на композицијата “ФАНТАЗИЈА НАСЕКАДЕ“, автор на музика , текст и аранжман Александар Мицковски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

ТАЊА БАЈРАКТАРОВА како изведувач на композицијата БРЗОЗБОРКА, музика и аранжман Андријана Јаневска, автор на текст Тања Бајрактарова, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје.

 

ТАЊА БАЈРАКТАРОВА како изведувач на композицијата ГОЛЕМИОТ БУВ, музика и аранжман Андријана Јаневска, автор на текст Тања Бајрактарова, продуцент на аудио запис ГИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје.

 

ДАРКО МАНАСИЕВСКИ како изведувач на композицијата СКИЈАЊЕ, музика , текст и аранжман Дарко Манасиевски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје.

 

ДАРКО МАНАСИЕВСКИ како изведувач на композицијата ВОЗ, музика, текст и аранжман Дарко Манасиевски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје.

 

ДАМЈАН ЛАЗАРОВ како изведувач на композицијата САНДРА, автор на музика текст и аранжман Дамјан Лазаров, продуцент на аудио запис КМ ЕНТЕРТАЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

АНА ПАНДЕВСКА како изведувач на композицијата МАТЕМАТИКА автор на музика текст и аранжман Ана Пандевска продуцент на аудио запис КМ ЕНТЕРТАЈМЕНТ ДООЕЛ СКОПЈЕ.

 

ВАНЧО ДИМИТРОВ како изведувач на композицијата ДАЛЕКУ Е МОЈОТ ДОМ  (ДЕЦА БЕГАЛЦИ) автор на музика Ванчо Димитров,автор на текст Јелисавета Танасковска, автор на аранжман Димитар Димитров, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје.

 

ЗЛАТКО ПОПЧЕВСКИ како изведувач на композицијата МАЧЕНЦЕ СНЕЖЕНЦЕ автор на музика и текст Весна Валенте, автор на аранжман Златко Попчевски, продуцент на аудио запис ГЛИФАДА ДООЕЛ Битола.

 

ЗЛАТКО ПОПЧЕВСКИ како изведувач на композицијата ИМАМЕ ВРЕМЕ ЗА СЕ автор на музика и текст Весна Валенте, автор на аранжман Златко Попчевски, продуцент на аудио запис ГЛИФАДА ДООЕЛ Битола.

 

ЗЛАТКО ПОПЧЕВСКИ како изведувач на композицијата МАЛЕЧКА САМОВИЛА автор на музика и текст Весна Валенте, автор на аранжман Златко Попчевски, продуцент на аудио запис ГЛИФАДА ДООЕЛ Битола.

 

ЗЛАТКО ПОПЧЕВСКИ како изведувач на композицијата МАНЕКЕНКА автор на текст Весна Валенте, автор на музика и аранжман Златко Попчевски, продуцент на аудио запис ГЛИФАДА ДООЕЛ Битола.

 

ЗЛАТКО ПОПЧЕВСКИ како изведувач на композицијата СУПЕРМЕН автор на  текст Весна Валенте, автор на музика и аранжман Златко Попчевски, продуцент на аудио запис ГЛИФАДА ДООЕЛ Битола.

 

ГРАМОС АЛИЈИ  како автор на композицијата “ПРОТЕСТИРАЈ“,  автор на музика, текст и аранжман Грамос Алији, продуцент на аудио запис АВАНГАРДЕ ААЉ ДООЕЛ Скопје.

ХРИСТИАН ПЕТКОВИЌ  како автор на композицијата  “ПОДОБАР СВЕТ“, автор на музика, текст и аранжман Христиан Петковиќ, продуцент на аудио запис  КАТ ПРОДУКЦИЈА – 23  увоз – извоз ДООЕЛ Битола.

 

 

Категорија ,,КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРААТ СЕМЕЈНИТЕ ВРЕДНОСТИ ВО ОПШТЕСТВОТО ИЛИ МНОГУДЕТНИТЕ СЕМЕЈСТВА’’

 

 

КОНСТАНТИН КАРЕВ како изведувач на композицијата ИСКУПУВАЊЕ“,  автор на музика и аранжман Константин Карев, автор на текст Ѓорѓи Вацев,продуцент на аудио и видео запис  КОЈОТ КОЈ ДООЕЛ Гевгелија

 

 

АНЕТА РИСТОВА како изведувач на композицијата КАЈ И ДА СУМ ЈАС ДОМА СЕ ВРАЌАМ автор на музика и текст Анета Ристова, автро на аранжман Кристијан Габроски, продуцент на аудио и видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ.

 

КРИСТИЈАН ТАСЕВСКИ како изведувач на композицијата СВАДБА НАША ВЕСЕЛА автор на музика Кристијан Тасевски, автор на текст Орце Зафировски и автор на аранжман Милан Завков, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ УВОЗ ИЗВОЗ Охрид.

 

МЕРИ ЌУРЧИЕВА како изведувач на композицијата ВОЛШЕБЕН ДЕН, автор на музика, текст и аранжман Мери Ќурчиева, продуцент на аудио и видео запис ДЕОСОЛ ДООЕЛ  Скопје.

 

БОРЧЕ ШАБАНОВСКИ - група ШАБАНОВСКИ како изведувач на композицијата “ДОМ“,  автор на музика, текст и аранжман Борче Шабановски, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО-Скопје.

 

Категорија ,,КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА

 

 

СУЗАНА СПАСОВСКА како изведувач на композицијата “ЗЕМЈАТА НА СОНЦЕТО“, автор на музика, и аранжман Љупчо Чедомирски, автор на текст Сузана Спасовска продуцент на аудио и видео запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата МАКЕДОНИЈО НИЗ СРЦА    ВЕКУВАШ автор на музика ,текст и аранжман Кристијан Габровски,  продуцент на аудио и видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје,продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО СКОПЈЕ.

 

ВЛАТКО ИЛИЕВСКИ како изведувач на композицијата СВЕТЛОСТ СЕ КРЕВА автор на музика, текст и аранжман Кристијан Габровски,  продуцент на аудио и видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

АЛЕКСАНДАР ЦВЕТКОВСКИ како изведувач на композицијата ПЕСНА ЗА ЉУБОЈНО музика, текст и аранжман Цане Петров, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Охрид.

 

ИЛИЈА ФИЛИПОВСКИ како изведувач на композицијата „САМО ЕДНА Е МАКЕДОНИЈА автор на музика и аранжман Тодор Завков, автор на текст Елена Георгиева, продуцент на аудио и виде запис СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

Категорија „ЅВЕЗДИ“

 

Забавна музика

 

1. НИКОЛА КОКАН ДИМУШЕВСКИ

2. МАРКО МАРИНКОВИЌ -  СЛАТКАРИСТИКА

3. КРИСТИЈАН ГАБРОСКИ

 

Народна музика

 

МИЛЕ КУЗМАНОВСКИ

 

Член 2

 

Одлуката веднаш по донесувањето да се објави на веб страницата на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје.

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

 

Врз основа на член 3 од Законот за поддршка на домашна музичка продукција, а со цел потикнување на развојот на домашната забавна и народна музика, ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје, со средства од Буџетот на Република Македонија, а по пат на конкурс, секоја година финансира создавање на 200 нови композиции.

           Со Решение број 02-2159/4 од 09.04.2015 година, Директорот на ЈРП МРТ Скопје утврди Листа од која се избираат членови на Комисија за избор по конкурс за создавање на нови композиции, а согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција.

Врз основа на член 16 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција, по случаен избор (лотариски систем) се изврши избор од Листата на членови и со Одлука број 20-167/3 од 15.01.2016 година на Директорот на ЈРП МРТ беше формирана Комисијата за избор по конкурс која ќе учествува во постапка за одлучување по четвртиот квартален конкурс од 2015 година, објавен во месец Септември 2015 година.

Комисијата во состав Ристо Апостолов (претседател), Робертино Саздов, Васка Наумова Томовска, Лилјана Автовска, Симеон Иванов-Канго и Маја Вукиќевиќ - членови на Комисијата, по преслушувањето на композициите и разгледувањето на пријавите со потребните документи, до Директорот на ЈРП МРТ Скопје, достави Извештај со бр. 02-167/4 од 26.01.2016 година  и Извештај со бр. 02-167/5 од 26.01.2016 година а во врска со  конкурсот за четвртиот квартал.

По добивање на Извештај со бр. 02-167/4 од 26.01.2016 година  и Извештај со бр. 02-167/5 од 26.01.2016 година, Директорот на МРТ се обрати до Комисијата со допис Известување број 02-167/9 од 04.02.2016 година, со кој побара комисијата да го усогласи својот Извештај со ограничувањата предвидени во Законот за подршка на домашна музичка продукција, а се однесуваат на ограничувањата во категориите и жанровите.

Комисијата со допис број 02-167/10 од 08.02.2016 година изврши корекција само на дел од укажаните пречекорувања на ограничувањата предвидени во Законот на годишно ниво и побара флексибилност од МРТ при донесувањето на одлуката имајќи предвид квалитетот на композициите.

ЈРП МРТ преку Директорот на МРТ тргнувајќи од одредбите на Законот и нивната правилна примена , се обрати со Допис број 02-167/8 од 04.02.2016 година и Дополнително барање мислење број 02-167/11 од 15.02.2016 година до Министерството за култура и побара мислење за правилната примена на Законот за подршка на домашна музичка продукција, што е поврзано со донесувањето на одлука  по четвртиот конкурс 2015 година, а во врска со ставот на Комисијата изнесен во допис број 02-167/10 од 08.02.2016 година.

Министерството за култура со допис број 58-2575/2 од 03.03.2016 година достави Мислење до ЈРП МРТ, кое беше доставено до Комисијата за одлучување по четвртиот квартален конкурс, по што следеше Извештај од Комисијата број 02-167/14 од 11.03.2016 година и Извештај  број 02-167/15 од 11.03.2016 година, со кој комисијата го усогласи својот предлог за избор и неизбор на нови композиции согласно одредбите на Законот за подршка на домашна музичка продукција.

По разгледување на Извештајот од Комисијата број 02-167/15 од 11.03.2016 година, со предлог за одбиени композиции со приложената документација, , а согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција,  Директорот на ЈРП МРТ Скопје  донесе Одлука. согласно член 20 од Законот за подршка на домашна музичка продукција.

 

ЈРП Македонска радиотелевизија Скопје