ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ИЗВЕДУВАЧИ ОДНОСНО НА НОВИ КОМПОЗИЦИИ

25.03.2016 13:46

Врз основа на член 66 став 1 алинеја 10 од Статутот на ЈРП Македонска Радиотелевизија број 01-765/1 од 30.01.2015 година и член 20 став 1од Закон за поддршка на домашната музичка продукција (Службен весник на РМ бр.119/2013), а во врска со четвртиот квартален конкурс од 2015 година, објавен на 29.09.2015 година, Директорот на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје,  ја донесе следната:

 

 

ОДЛУКА

за избор на изведувачи односно на нови композиции

 

Член 1

Директорот на Јавното радиодифузно претпријатие Македонска Радиотелевизија Скопје врз основа на доставениот Извештај бр.02-167/14 од 11.03.2016 година од Комисијата која одлучуваше по конкурс за поддршка на домашната музичка продукција во четвртиот квартал од 2015 година, во состав: Ристо Апостолов (претседател), Робертино Саздов, Васка Наумова Томовска, Лилјана Автовска, Симеон Иванов-Канго и Маја Вукиќевиќ-членови.

ДОНЕСЕ Одлука за избор на изведувачи, односно на нови композиции од четвртиот квартален конкурс од 2015 година, објавен на 29.09.2015, со која избрани се следните изведувачи, односно автори и прифатени се следните композиции:

 

 

Категорија ТАЛЕНТИ

Забавна музика

ИЛИНА ЛАЗАРЕВСКА како изведувач на композицијата „ЛАГИ И ВИСТИНИ„ автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ

 

Категорија АФИРМИРАН ИЗВЕДУВАЧ

 

Народна музика

АНЕТА ЦВЕТКОВСКА - МАЛИНКОВА како изведувач на композицијата АКО ТЕ ИЗГУБАМ„ автор на музика и текст Орце Гелевски и автор на аранжман Дејан Момировски, продуцент на аудио и видео запис ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Охрид.

 

Категорија  ИСТАКНАТ ИЗВЕДУВАЧ

 

Забавна музика

САЊА ХРИСТОВА  како изведувач на композицијата  „ВРАТИ СЕ„  автор на музика, текст и аранжман Александар Масевски, продуцент на аудио  запис  РОКЕНРОЛ ТП Ѓорѓи Андреја Мишковски Скопје и видео запис ТОМАТО ДООЕЛ Скопје.

СТАВРЕ СТАВРЕВ (Група Арија) како изведувач на композицијата „ИЛЈАДА ГОДИНИ„ автор на музика, текст и аранжман Ставре Ставрев, продуцент на аудио и видео запис Тонско студио СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

Народна музика

ИРЕНА СПАСОВСКА како изведувач на композицијата “САМО ДВА ЧЕКОРИ“, автор на музика Ирена Спасовска, автор на текст Борче Нечовски, автор на аранжман Љупчо Павловски,продуцент на аудио и видео запис  ИНТВ АУ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз извоз Охрид.

 

Категорија ВРВЕН ИЗВЕДУВАЧ

 

Забавна музика

НИКОЛА ПЕРЕВСКИ (Нокаут) како изведувач на композицијата “ФОРЦА“, автор на музика, текст и аранжман Симон Киселички, продуцент на аудио запис и видео запис АЛЕКСАНДЕР  АРП  ДООЕЛ Скопје.

АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ како изведувач на композицијата “ВРЕЛ МРАЗ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП  ДООЕЛ Скопје.

АЛЕКСАНДАР РИСТОВСКИ како изведувач на композицијата “БУВЉАК  РОКЕНРОЛ“, автор на музика, текст и аранжман Александар Ристовски, продуцент на аудио и видео запис АЛЕКСАНДЕР АРП  ДООЕЛ Скопје.

Народна музика

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА како изведувач на композицијата “УСНИ МАЛИНИ“, автор на музика и аранжман Тодор Завков, автор на текст Елена Георгиева, продуцент на аудио и видео запис  Тонско студио СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА како изведувач на композицијата “ЉИЉАНА“, автор на музика и аранжман Тодор Завков, автор на текст Елена Георгиева, продуцент на аудио и видео запис  Тонско студио СИТИ САУНД ДООЕЛ Скопје.

МИШКО КРСТЕВСКИ, како изведувач на композицијата “ЗАВЕТ“, автор на музика, текст и аранжман Љупчо Чедомирски, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје.

КАТЕРИНА ТАНЕВА – ЃОРЃИЕВА како изведувач на композицијата ДАЈ ЉУБОВ ДАЈ, автор на музика, текст и аранжман Ѓорѓи Крстевски, продуцент на аудио и видео запис КМ ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје.

 

 

Категорија  - ДЕТСКИ КОМПОЗИЦИИ

 

ХРИСТИАН ПЕТКОВИЌ  како автор на композицијата  “МУЗИЧКА ФАМИЛИЈА“, автор на музика, текст и аранжман Христиан Петковиќ, продуцент на аудио запис  КАТ ПРОДУКЦИЈА – 23  увоз – извоз ДООЕЛ Битола.

ВЕЛИМИР ЛОЗАНОВСКИ  како автор на композицијата “ОВОЈ РИТАМ“, автор на музика ,текст и аранжман Велимир Лозановски, продуцент на аудио запис КАТ ПРОДУКЦИЈА – 23  увоз – извоз  ДООЕЛ Битола.

ВЕЛИМИР ЛОЗАНОВСКИ  како автор на композицијата “МАША И МЕДО“, автор на музика, текст и аранжман Велимир Лозановски, продуцент на аудио запис КАТ ПРОДУКЦИЈА – 23  увоз – извоз  ДООЕЛ Битола.

ВЕЛИМИР ЛОЗАНОВСКИ   како автор на композицијата “ЉУБОВТА ИМА ЧУДНА МОЌ“, автор на музика, текст и аранжман Велимир Лозановски, продуцент на аудио запис КАТ ПРОДУКЦИЈА – 23  увоз – извоз  ДООЕЛ Битола.

ИВАН ЈОВАНОВ како автор на композицијата  „ВЕЛОСИПЕД,  автор на музика ,текст и аранжман Иван Јованов и  продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје.

ФИЛИП ГИНОВСКИ како автор на композицијата “САКАМ ЛЕТО“,  автор на музика, текст и аранжман Филип Гиновски, продуцент на аудио запис  КАТ ПРОДУКЦИЈА – 23  увоз – извоз  ДООЕЛ Битола.

ФИЛИП ГИНОВСКИ  како автор на композицијата “ЕЛЕКТРИЧНА ГИТАРА“, автор на музика, текст и аранжман Филип Гиновски, продуцент на аудио запис КАТ ПРОДУКЦИЈА – 23  увоз – извоз  ДООЕЛ Битола.

 

 

 

Категорија - КОМПОЗИЦИИ СО КОИ СЕ АФИРМИРА ИСТОРИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА

 

Забавна музика

БОЈАН СТОЈКОВ како изведувач на композицијата „МАКЕДОНИЈА“, автор на музика и аранжман Иван Јованов, автор на текст Бојан Стојков, продуцент на аудио запис ГЛОБАЛ МЈУЗИК РЕКОРДС ДООЕЛ Скопје и продуцент на видео запис ФАБРИКА ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

 

Категорија ЅВЕЗДИ

 

 

Забавна музика

РИСТО ВРТЕВ како изведувач на композицијата „БЕЗ ЉУБОВ“ автор на музика ,текст и аранжман Ристо Вртев, продуцент на аудио и видео запис АУРЕЛИО ДООЕЛ Скопје - Подружница АУРЕЛИО Продукција Скопје .

РИСТО ВРТЕВ како изведувач на композицијата „КЕРМЕС“ автор на музика, текст и аранжман Ристо Вртев, продуцент на аудио и видео запис АУРЕЛИО ДООЕЛ Скопје - Подружница АУРЕЛИО Продукција Скопје.

ГОРАЗД ЧАПОВСКИ како изведувач на композицијата „ЈАД, автор на музика, текст и аранжман Горазд Чаповски, продуцент на аудио и видео запис  АЛЕКСАНДЕР АРП ДООЕЛ Скопје.

Народна музика

ПЕТРЕ ХРИСТОВ како изведувач на композицијата  „ЈАС И ПЕСНАТА, автор на музика Панче Илиев, автор на текст Стоимир Кикиритков, автор на аранжман Иле Спасев, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис ФАБРИКА- ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

ПЕТРЕ ХРИСТОВ како изведувач на композицијата  „ЉУБОВ“ автор на музика Панче Илиев, автор на текст Стоимир Кикиритков, автор на аранжман Иле Спасев, продуцент на аудио запис ЛУНА ПАРК ДООЕЛ ПРОДУКЦИЈА, продуцент на видео запис ФАБРИКА- ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје.

НАУМЕ ПЕТРЕСКИ  како изведувач на композицијата „ИЛЈАДА МОСТОВИ“,  автор на музика Тодор Трајчевски, автор на текст Борче Нечовски, автор на аранжман Тодор Трајчевски, продуцент на аудио запис АВАРД ПРОМОТИОН ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕО ДООЕЛ Скопје.

НАУМЕ  ПЕТРЕСКИ како изведувач на композицијата „МОЈАТА ПРИКАЗНА“ автор на музика Тодор Трајчевски, автор на текст Огнен Неделковски, автор на аранжман Тодор Трајчевски, продуцент на аудио запис АВАРД ПРОМОТИОН ДООЕЛ Скопје, продуцент на видео запис АВАРД ФИЛМ И ВИДЕОДООЕЛ Скопје.

                                                                                                           

Член 2

Оваа Одлука за избор на изведувачи односно на нови композиции веднаш по донесувањето да се објави на веб страницата на ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје.

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

Врз основа на член 3 од Законот за поддршка на домашна музичка продукција, а со цел потикнување на развојот на домашната забавна и народна музика, ЈРП Македонска Радиотелевизија Скопје, со средства од Буџетот на Република Македонија, а по пат на конкурс, секоја година финансира создавање на 200 нови композиции.

           Со Решение број 02-2159/4 од 09.04.2015 година, Директорот на ЈРП МРТ Скопје утврди Листа од која се избираат членови на Комисија за избор по конкурс за создавање на нови композиции, а согласно Законот за поддршка на домашната музичка продукција.

Врз основа на член 16 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција, по случаен избор (лотариски систем) се изврши избор од Листата на членови и со Одлука број 20-167/3 од 15.01.2016 година на Директорот на ЈРП МРТ беше формирана Комисијата за избор по конкурс која ќе учествува во постапка за одлучување по четвртиот квартален конкурс од 2015 година, објавен во месец Септември 2015 година.

Комисијата во состав Ристо Апостолов (претседател), Робертино Саздов, Васка Наумова Томовска, Лилјана Автовска, Симеон Иванов-Канго и Маја Вукиќевиќ - членови на Комисијата, по преслушувањето на композициите и разгледувањето на пријавите со потребните документи, до Директорот на ЈРП МРТ Скопје, достави Извештај со бр. 02-167/5 од 26.01.2016 година за избор на изведувачи односно на нови композиции на конкурсот за четвртиот квартал.

По добивање на Извештај со бр. 02-167/5 од 26.01.2016 година за избор на изведувачи односно на нови композиции на конкурсот за четвртиот квартал, Директорот на МРТ се обрати до Комисијата со допис Известување број 02-167/9 од 04.02.2016 година, со кој побара комисијата да го усогласи својот Извештај со ограничувањата предвидени во Законот за подршка на домашна музичка продукција, а се однесуваат на ограничувањата во категориите и жанровите.

Комисијата со допис број 02-167/10 од 08.02.2016 година изврши корекција само на дел од укажаните пречекорувања на ограничувањата предвидени во Законот на годишно ниво и побара флексибилност од МРТ при донесувањето на одлуката имајќи предвид квалитетот на композициите.

ЈРП МРТ преку Директорот на МРТ тргнувајќи од одредбите на Законот и нивната правилна примена , се обрати со Допис број 02-167/8 од 04.02.2016 година и Дополнително барање мислење број 02-167/11 од 15.02.2016 година до Министерството за култура и побара мислење за правилната примена на Законот за подршка на домашна музичка продукција, што е поврзано со донесувањето на одлука  по четвртиот конкурс 2015 година, а во врска со ставот на Комисијата изнесен во допис број 02-167/10 од 08.02.2016 година.

Министерството за култура со допис број 58-2575/2 од 03.03.2016 година достави Мислење до ЈРП МРТ, кое беше доставено до Комисијата за одлучување по четвртиот квартален конкурс, по што следеше Извештај од Комисијата број 02-167/14 од 11.03.2016 година, со кој комисијата го усогласи својот предлог за избор на нови композиции согласно одредбите на Законот за подршка на домашна музичка продукција.

По разгледување на Извештајот од Комисијата број 02-167/14 од 11.03.2016 година, со приложената документација, откако  се утврди кои изведувачи ги исполнуваат законските услови за учество на конкурс предвидени во член 13 од Законот за поддршка на домашната музичка продукција,  Директорот на ЈРП МРТ Скопје  донесе Одлука. согласно член 20 од Законот за подршка на домашна музичка продукција.

 

ЈРП Македонска радиотелевизија Скопје