ТВ Програма

• 6:45    Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Ѕвон

• 11:15  Гилигилис

• 11:20  Еги Попс

• 11:20  Кукули

• 11:25  5+ Фамилија

• 11:55  Дајте музика

• 12:20  Македонски ендемити

• 13:00  Вести

• 13:20  Метео

• 13:25  Едноставно заводливо

• 14:05  Стисни плеј

• 15:00  Вести

• 15:20  Турлитава

• 15:50  Во кадар

• 16:30  15 - минутните оброци на Џејми

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Технолошки центар

• 18:10  Бумеранг

• 18:35  Урбан лик

• 19:00  Коцки со броеви

• 19:05  Гилигилис

• 19:10  Еги Попс

• 19:15  Кукули

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Куќен притвор

• 20:35  Црно бел свет

• 21:25  Приказна

• 22:20  Германија 1983

• 23:10  Дневник 3

• 23:25  Спорт

• 23:35  Метео

• 23:40  25. час

• 0:42    15 - минутните оброци на Џејми

• 1:05    Стисни плеј

• 1:56    Дневник 2

• 2:26    Спорт

• 2:33    Метео

• 2:36    Македонија наутро

• 5:36    Музичко интермецо

• 5:51    Урбан лик

• 6:14    Македонски народни приказни    

 

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Ѕвон

• 11:15  Гилигилис

• 11:20  Еги Попс

• 11:20  Кукули

• 11:25  5+ Фамилија

• 12:00  Дајте музика

• 12:25  Здрава и безбедна храна

• 13:00  Вести

• 13:20  Метео

• 13:25  Петтиот ангел

• 13:55  Витраж

• 14:35  Магазин УЕФА  ЛШ - Фудбал        

• 15:00  Вести

• 15:25  Приказна

• 16:30  15 - минутните оброци на Џејми

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Големо азиско железничко патување

• 18:45  Италијанската трпеза на Силвија Колока

• 19:10  Гилигилис

• 19:15  Еги Попс

• 19:15  Кукули

• 19:20  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Куќен притвор

• 20:40  Црно бел свет

• 21:30  Европски приказни

• 22:20  Германија 1983

• 23:10  Дневник 3

• 23:25  Спорт

• 23:35  Метео

• 23:40  Приказната за Џејн Остин

• 1:40    15 - минутните оброци на Џејми

• 2:03    Дневник 2

• 2:33    Спорт

• 2:40    Метео

• 2:43    Македонија наутро

• 5:43    Музичко интермецо

• 6:08    Македонски народни приказни  

 

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Ѕвон

• 11:15  Гилигилис

• 11:20  Еги Попс

• 11:20  Кукули

• 11:30  Коцки со броеви

• 11:35  5+ Фамилија

• 12:05  Дајте музика

• 12:30  Традиционално, македонско, заштитено

• 13:00  Вести

• 13:20  Метео

• 13:25  Аграр

• 14:15  Третa доба

• 15:00  Вести

• 15:20  Турлитава

• 15:50  Низ портите на рајот - Аланија

• 16:35  15 - минутните оброци на Џејми

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Едноставно заводливо

• 18:25  Само прашај

• 19:00  Коцки со броеви

• 19:05  Гилигилис

• 19:10  Еги Попс

• 19:15  Кукули

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Црно бел свет

• 21:05  Агенда 35

• 21:45  Германија 1983

• 22:35  Дневник 3

• 22:50  Спорт

• 23:00  Метео

• 23:05  Злато

• 1:00    15 - минутните оброци на Џејми

• 1:23    Едноставно заводливо

• 1:59    Дневник 2

• 2:29    Спорт

• 2:36    Метео

• 2:39    Македонија наутро

• 5:39    Аграр

• 6:26    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Ѕвон

• 11:15  Гилигилис

• 11:20  Еги Попс

• 11:20  Кукули

• 11:30  Коцки со броеви

• 11:35  5+ Фамилија

• 12:05  Дајте музика

• 12:35  Пејзажна архитектура

• 13:00  Вести

• 13:20  Метео

• 13:25  Неделен магазин

• 15:00  Вести

• 15:20  Агенда 35

• 15:55  Едноставно заводливо

• 16:35  15 - минутните оброци на Џејми

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Ентони Бордејн - Без резервации

• 18:25  Во кадар

• 19:05  Гилигилис

• 19:10  Еги Попс

• 19:10  Кукули

• 19:20  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Музичко интермецо

• 20:35  УЕФА ЕУРО 2024 Квалификации: Македонија - Малта

• 22:40  Дневник 3

• 22:55  Спорт

• 23:05  Метео

• 23:10  Патот до славата

• 0:35    15 - минутните оброци на Џејми

• 0:58    Едноставно заводливо

• 1:33    Во кадар

• 2:13    Дневник 2

• 2:43    Спорт

• 2:50    Метео

• 2:53    Македонија наутро

• 5:53    Музичко интермецо

• 6:18    Македонски народни приказни    

 

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Ѕвон

• 11:15  Гилигилис

• 11:20  Еги Попс

• 11:20  Кукули

• 11:30  Коцки со броеви

• 11:35  5+ Фамилија

• 12:05  Дајте музика

• 12:30  Чудесна Македонија - Секвоја во Македонија

• 13:00  Вести

• 13:20  Метео

• 13:25  Фолк џубокс

• 14:25  Турлитава

• 15:00  Вести

• 15:20  7 минути здравје

• 15:30  Жилет

• 16:30  15 - минутните оброци на Џејми

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Витраж

• 18:15  Само прашај

• 18:45  7 минути здравје

• 18:55  Знаете ли

• 19:00  Коцки со броеви

• 19:05  Гилигилис

• 19:10  Еги Попс

• 19:15  Кукули

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Црно бел свет

• 21:05  Стисни плеј

• 22:05  Германија 1983

• 22:55  Дневник 3

• 23:10  Спорт

• 23:20  Метео

• 23:25  Сите добри нешта

• 1:05    15 - минутните оброци на Џејми

• 1:28    Стисни плеј

• 2:18    Дневник 2

• 2:48    Спорт

• 2:55    Метео

• 2:58    Македонија наутро

• 5:58    Музичко интермецо

• 6:18    Македонски народни приказни  

 

 

• 6:45    Си било еднаш 

• 7:05    Лалалупси

• 7:25    Коцки со броеви

• 7:30    Технолошки центар

• 8:00    Македонија наутро

• 10:00  Вести

• 10:20  Гилигилис

• 10:30  Еги Попс

• 10:35  Кукули

• 10:55  Дајте музика

• 11:20  Дајте музика

• 11:50  Светот на тишината

• 12:20  Бумеранг

• 12:45  За Македонскиот јазик

• 13:00  Вести

• 13:20  Третa доба

• 14:10  Витраж

• 14:40  Турлитава

• 15:10  Приказна

• 16:05  Урбан лик

• 16:30  Магазин УЕФА  ЛШ - Фудбал        

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Во кадар

• 18:25  Ентони Бордејн - Без резервации

• 19:10  Еги Попс

• 19:15  Гилигилис

• 19:20  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Жилет

• 21:15  Тајната на подморницата К-19

• 23:35  Дневник 3

• 23:50  Спорт

• 0:00    Метео

• 0:05    Германија 1983

• 0:55    Германија 1983

• 1:45    Магазин УЕФА  ЛШ - Фудбал        

• 2:08    Дневник 2

• 2:38    Спорт

• 2:45    Метео

• 2:48    Македонија наутро

• 5:48    Музичко интермецо

• 6:13    Македонски народни приказни    

 

 

• 6:45    Музичко интермецо

• 6:55    Дајте музика

• 7:20    Дајте музика

• 7:50    Дајте музика

• 8:15    Гилигилис

• 8:20    Еги Попс

• 8:25    Кукули

• 8:35    Кукули

• 8:45    Италијанската трпеза на Силвија Колока

• 9:10    Експедиција со Стив Бакшал

• 10:00  Вести

• 10:20  Неделен магазин

• 11:55  Фолк џубокс

• 13:00  Вести

• 13:20  Аграр

• 14:15  Музика од светот - Концерт на група Фонтана

• 16:05  Стисни плеј

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Големо азиско железничко патување

• 18:50  Едноставно заводливо

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Во кадар

• 21:00  Трка на животот

• 23:00  Дневник 3

• 23:15  Спорт

• 23:25  Метео

• 23:30  МТВ анплагд

• 0:25    Германија 1983

• 1:15    Германија 1983

• 2:00    Во кадар

• 2:40    Дневник 2

• 3:10    Спорт

• 3:17    Метео

• 3:20    Неделен магазин

• 4:50    Музичко интермецо

• 5:15    Аграр

• 6:05    Македонски народни приказни