ТВ Програма

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Дајте музика

• 11:05  Македонски народни приказни  

• 11:40  Разоткриени заговори

• 12:30  Околу светот

• 12:35  15 - минутните оброци на Џејми

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Пејачи и песни Ефто Пупиновски

• 14:30  Турлитава

• 15:05  Разгледници од Европа - Венеција

• 15:50  7 минути здравје

• 16:00  Најтајните хотели на светот

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:25  Спорт

• 17:35  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:45  Бумеранг

• 19:10  Штрумфови

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 19:55  Спорт

• 20:05  Метео

• 20:10  360 степени

• 21:35  Патот до славата

• 23:00  Дневник 3

• 23:15  Спорт

• 23:25  Метео

• 23:30  Приказната на робинката

• 0:23    Џез Фабрика Фестивал 2022

• 1:24    ЗЏМ Биг Бенд и Рамбо Амадеус - Чудо на Балканот

• 3:24    Разгледници од Европа - Венеција

• 4:04    Од  душата на традицијата - Група Фонтана и Елена Андонова

• 4:57    Турлитава

• 5:26    Пејачи и песни Ефто Пупиновски

• 6:19    Манастирите на Скопска Црна Гора

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Дајте музика

• 11:00  Квиско

• 11:35  Светот во војна

• 12:30  15 - минутните оброци на Џејми

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Пејачи и песни  - Кате и Нели ти реков

• 14:35  Турлитава

• 15:10  Разгледници од Европа

• 15:55  7 минути здравје

• 16:05  2000 - тите

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:25  Спорт

• 17:35  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:40  15 - минутните оброци на Џејми

• 19:10  Штрумфови

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 19:55  Спорт

• 20:05  Метео

• 20:15  Девојка од милион долари

• 22:30  Дневник 3

• 22:45  Спорт

• 22:55  Метео

• 23:00  Приказната на робинката

• 0:01    Наш подиум

• 0:56    Џез Фабрика Фестивал 2022

• 2:13    Дневник 1

• 2:38    Спорт

• 2:45    Метео

• 2:48    Македонија наутро

• 5:43    Турлитава

• 6:13    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Дајте музика

• 11:00  Вести

• 11:10  Македонија од воздух

• 11:35  Турлитава

• 12:00  Прес конференција од ДИК

• 12:10  Манастирите на Македонија

• 12:45  7 минути здравје

• 12:55  Околу светот

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Разгледници од Европа

• 14:15  15 - минутните оброци на Џејми

• 14:40  7 минути здравје

• 14:50  Околу светот

• 15:00  Вести

• 15:25  Метео

• 15:30  Песни за љубов и копнеж - Каролина, Дуке и Исмаил

• 17:00  Дневник 1

• 17:25  Спорт

• 17:35  Метео

• 17:40  Од  душата на традицијата - Група Фонтана и Елена Андонова

• 18:35  7 минути здравје

• 18:45  За Македонскиот јазик

• 18:50  Избори 2024 - Отворена програма

• 23:30  Приказната на робинката

• 0:20    Концерт на група Галија

• 2:11    Песни за љубов и копнеж - Каролина, Дуке и Исмаил

• 3:38    Од  душата на традицијата - Група Фонтана и Елена Андонова

• 4:31    Турлитава

• 4:56    Манастирите на Македонија

• 5:31    Разгледници од Европа

• 6:11    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Дајте музика

• 11:05  Квиско

• 11:40  Светот во војна

• 12:35  15 - минутните оброци на Џејми

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Во кадар

• 14:15  Хедонизам со Фичо

• 14:55  Турлитава

• 15:20  Пред дверите на вечноста -  Кападокија

• 16:10  2000 - тите

• 16:55  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:25  Спорт

• 17:35  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:40  Околу светот

• 18:45  Штрумфови

• 19:00  Светот на Биби

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 19:55  Спорт

• 20:05  Метео

• 20:15  360 степени

• 21:10  Шангај

• 22:55  Дневник 3

• 23:10  Спорт

• 23:20  Метео

• 23:25  Приказната на робинката

• 0:15    360 степени

• 1:10    Наш подиум

• 2:05    Дневник 1

• 2:30    Спорт

• 2:37    Метео

• 2:40    Македонија наутро

• 5:35    Музичко интермецо

• 5:50    Турлитава

• 6:15    Македонски народни приказни  

 

 

 • 6:45   Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Дајте музика

• 11:05  Квиско

• 11:40  Упс, го сменив светот

• 12:30  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Бумеранг

• 14:00  360 степени

• 14:55  Турлитава

• 15:20  Разгледници од Европа

• 16:05  2000 - тите

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:25  Спорт

• 17:35  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:40  Околу светот

• 18:45  Штрумфови

• 19:00  Светот на Биби

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 19:55  Спорт

• 20:05  Метео

• 20:15  Дебата - Избори 2024

• 21:20  Агенда 35

• 21:50  Попатна станица со Ентони Бордејн

• 22:35  Дневник 3

• 22:50  Спорт

• 23:00  Метео

• 23:05  Игра на имитирање

• 0:55    Наш подиум

• 1:50    Агенда 35

• 2:20    Дневник 1

• 2:45    Спорт

• 2:52    Метео

• 2:55    Македонија наутро

• 5:50    Музичко интермецо

• 6:05    Бумеранг

• 6:26    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Музичко интермецо

• 6:55    Знаете ли

• 7:00    Светот на Биби

• 7:20    Македонски ендемити

• 7:55    Неделен магазин

• 9:25    Технолошки центар

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:10  Речет и Кланк

• 11:40  Околу светот

• 11:50  7 минути здравје

• 12:00  Светот на тишината

• 12:20  Знаете ли

• 12:25  Бумеранг

• 12:50  За Македонскиот јазик

• 13:00  Дневник

• 13:30  Третa доба

• 14:10  Фолк џубокс

• 15:30  Наш подиум

• 16:25  Околу светот

• 16:35  Магазин УЕФА  ЛШ - Фудбал        

• 17:00  Дневник 1

• 17:25  Спорт

• 17:35  Метео

• 17:45  Агенда 35

• 18:10  Интервју со Оливера Балашевиќ

• 18:30  Хедонизам со Фичо

• 19:10  Штрумфови

• 19:30  Дневник 2

• 19:55  Спорт

• 20:05  Метео

• 20:15  Легенда

• 22:30  Дневник 3

• 22:45  Спорт

• 22:55  Метео

• 23:00  Приказната на робинката

• 23:50  Приказната на робинката

• 0:45    Хедонизам со Фичо

• 1:25    Наш подиум

• 2:20    Дневник 1

• 2:45    Спорт

• 2:52    Метео

• 2:55    Агенда 35

• 3:18    Неделен магазин

• 4:47    Музичко интермецо

• 5:07    Светот на тишината

• 5:28    Третa доба

• 6:07    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Музичко интермецо

• 7:10    Штрумфови

• 7:25    Светот на Биби

• 8:05    Бумеранг

• 8:25    Знаете ли

• 8:35    За Македонскиот јазик

• 8:45    Школата за готвење на Марта

• 9:15    Папата, најмоќниот човек во историјата

• 10:00  Вести

• 10:15  Неделен магазин

• 11:40  Фолк џубокс

• 13:00  Дневник

• 13:35  Музиката мојот живот

• 14:20  Хедонизам со Фичо

• 15:00  Приказната за Џејн Остин

• 17:00  Дневник 1

• 17:25  Спорт

• 17:35  Метео

• 17:45  Приказна

• 18:30  Разгледници од Европа - Малта

• 19:15  Штрумфови

• 19:30  Дневник 2

• 19:55  Спорт

• 20:05  Метео

• 20:15  Дебата - Избори 2024

• 22:35  Дневник 3

• 22:50  Спорт

• 23:00  Метео

• 23:05  Џез Фабрика Фестивал

• 0:15    Приказната на робинката

• 1:08    Приказната на робинката

• 1:54    Дневник 1

• 2:19    Спорт

• 2:26    Метео

• 2:29    Приказна

• 3:16    Музичко интермецо

• 3:36    Неделен магазин

• 4:57    Фолк џубокс

• 6:17    Македонски народни приказни