ТВ Програма

• 6:45    Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Знаете ли

• 10:25  Ѕвон

• 11:15  Светот на Биби

• 11:30  Лалалупси

• 11:50  5+ Фамилија

• 12:25  Мостовите на Вардар

• 13:00  Вести

• 13:20  Стисни плеј

• 14:10  Едноставно заводливо

• 14:45  Одблизу

• 15:00  Вести

• 15:25  Турлитава

• 16:00  Експедиција со  Стив Бакшал

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Технолошки центар

• 18:10  Научен спектар

• 18:55  Знаете ли

• 19:00  Светот на Биби

• 19:15  7 минути здравје

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Приказна

• 21:05  Девојките Гилмор

• 21:50  Првите дами

• 22:35  Дневник 3

• 22:50  Спорт

• 23:00  Метео

• 23:05  25. час

• 0:23    Приказна

• 1:10    Едноставно заводливо

• 1:38    Стисни плеј

• 2:25    Дневник 2

• 2:55    Спорт

• 3:02    Метео

• 3:05    Македонија наутро

• 6:05    Музичко интермецо

• 6:20    Македонски народни приказни    

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Знаете ли

• 10:25  Ѕвон

• 11:15  Светот на Биби

• 11:15  Лалалупси

• 11:35  5+ Фамилија

• 12:10  Мостовите на Вардар

• 13:00  Вести

• 13:20  Петтиот ангел

• 13:50  Витраж

• 14:30  Турлитава

• 15:00  Вести

• 15:25  Приказна

• 16:15  Џентлмен магазин

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Жилет

• 18:45  30 - минутните оброци на Џејми

• 19:10  Знаете ли

• 19:15  7 минути здравје

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Девојките Гилмор

• 21:00  Девојките Гилмор

• 21:45  Империите на Њујорк

• 22:35  Дневник 3

• 22:50  Спорт

• 23:00  Метео

• 23:05  Палмето

• 0:55    Жилет

• 1:52    Дневник 2

• 2:22    Спорт

• 2:29    Метео

• 2:32    Македонија наутро

• 5:32    Музичко интермецо

• 5:52    Турлитава

• 6:17    Македонски народни приказни    

 

 • 6:45   Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Ѕвон

• 11:15  Светот на Биби

• 11:30  Дајте музика

• 11:55  5+ Фамилија

• 12:30  Македонија од воздух

• 13:00  Вести

• 13:20  Метео

• 13:25  70 години  Фросина

• 14:35  Турлитава

• 15:00  Вести

• 15:25  Третa доба

• 16:15  Музиката мојот живот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Едноставно заводливо

• 18:15  Праисториски парк

• 19:10  Знаете ли

• 19:15  7 минути здравје

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Агенда 35

• 20:55  Џентлмен магазин

• 21:45  Девојките Гилмор

• 22:30  Дневник 3

• 22:45  Спорт

• 22:55  Метео

• 23:00  Тројца за танго

• 0:40    Едноставно заводливо

• 1:10    Дневник 2

• 1:40    Спорт

• 1:47    Метео

• 1:50    Македонија наутро

• 4:50    Музичко интермецо

• 5:20    70 години  Фросина

• 6:26    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Ѕвон

• 11:15  Светот на Биби

• 11:30  Дајте музика

• 11:55  5+ Фамилија

• 12:30  Македонија од воздух

• 13:00  Вести

• 13:20  Метео

• 13:25  Агенда 35

• 14:05  Џентлмен магазин

• 15:00  Вести

• 15:25  Неделен магазин

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Италијанска кујна  со Силвија Колока

• 18:10  Во кадар

• 18:55  Светот на Биби

• 19:10  Знаете ли

• 19:15  7 минути здравје

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Девојките Гилмор

• 20:55  Девојките Гилмор

• 21:40  Првите дами

• 22:30  Дневник 3

• 22:45  Спорт

• 22:55  Метео

• 23:00  Ден за обука

• 1:00    Во кадар

• 1:43    Џентлмен магазин

• 2:23    Дневник 2

• 2:53    Спорт

• 3:00    Метео

• 3:03    Македонија наутро

• 6:03    Музичко интермецо

• 6:18    Македонски народни приказни    

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Знаете ли

• 10:25  Ѕвон

• 11:10  Светот на Биби

• 11:25  Дајте музика

• 11:50  5+ Фамилија

• 12:20  Мостовите на Вардар

• 13:00  Вести

• 13:25  Музиката мојот живот

• 14:05  Праисториски парк

• 15:00  Вести

• 15:20  Турлитава

• 15:50  Фолк џубокс

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Витраж

• 18:25  Експедиција со  Стив Бакшал

• 19:20  Знаете ли

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Стисни плеј

• 21:05  Девојките Гилмор

• 21:50  Девојките Гилмор

• 22:35  Дневник 3

• 22:50  Спорт

• 23:00  Метео

• 23:05  Доказ за живот

• 1:15    Дневник 2

• 1:45    Спорт

• 1:52    Метео

• 1:55    Македонија наутро

• 4:55    Музичко интермецо

• 5:15    Фолк џубокс

• 6:21    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Музичко интермецо

• 7:15    Си било еднаш 

• 7:25    Лалалупси

• 7:50    Македонски народни приказни  

• 8:25    Неделен магазин

• 10:00  Вести

• 10:20  7 минути здравје

• 10:30  7 минути здравје

• 10:35  Дајте музика

• 11:05  Технолошки центар

• 11:30  Научен спектар

• 12:00  Бумеранг

• 12:20  Петтиот ангел

• 12:50  За Македонскиот јазик

• 13:00  Вести

• 13:25  Третa доба

• 14:15  Витраж

• 14:55  Турлитава

• 15:20  Приказна

• 16:05  Стисни плеј

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  30 - минутните оброци на Џејми

• 18:10  Знаете ли

• 18:15  7 минути здравје

• 18:25  Жилет

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Патникот 57

• 21:40  Империите на Њујорк

• 22:30  Дневник 3

• 22:45  Спорт

• 22:55  Метео

• 23:00  Прострелни рани

• 0:40    Стисни плеј

• 1:27    Жилет

• 2:24    Дневник 2

• 2:54    Спорт

• 3:01    Метео

• 3:04    Неделен магазин

• 4:34    Музичко интермецо

• 4:59    Турлитава

• 5:24    Третa доба

• 6:10    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Музичко интермецо

• 7:10    Си било еднаш 

• 7:20    Лалалупси

• 7:45    Знаете ли

• 7:50    Знаете ли

• 7:55    Знаете ли

• 8:00    Знаете ли

• 8:05    Знаете ли

• 8:10    7 минути здравје

• 8:20    7 минути здравје

• 8:25    Дајте музика

• 8:50    Дајте музика

• 9:15    Св. Климент и Наум

• 10:00  Вести

• 10:30  Неделен магазин

• 12:00  Фолк џубокс

• 13:00  Вести

• 13:25  Пејачи и песни           

• 14:30  Турлитава

• 15:05  Џезилка - Концерт на Петар Ренџов

• 16:25  Едноставно заводливо

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Италијанска кујна  со Силвија Колока

• 18:10  70 години  Фросина

• 19:15  Знаете ли

• 19:20  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Европски приказни

• 21:10  Агенда 35

• 21:45  Џентлмен магазин

• 22:30  Дневник 3

• 22:45  Спорт

• 22:55  Метео

• 23:00  МТВ анплагд

• 0:02    70 години  Фросина

• 1:07    Џезилка - Концерт на Петар Ренџов

• 2:22    Дневник 2

• 2:52    Спорт

• 2:59    Метео

• 3:02    Музичко интермецо

• 3:32    Неделен магазин

• 4:52    Св. Климент и Наум

• 5:33    Фолк џубокс

• 6:23    Македонски народни приказни