ТВ Програма

• 6:45    Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:20  Знаете ли

• 10:25  Ѕвон

• 11:10  Волшебникот и Текнувалка

• 11:20  5+ Фамилија

• 11:50  Од А до Ш

• 11:55  Светот на Биби

• 12:10  Игратон - ран детски развој

• 12:40  Македонски народни приказни  

• 13:00  Вести

• 13:20  Метео

• 13:20  Музиката мојот живот

• 14:00  Турлитава

• 14:25  Музичка индустрија

• 15:00  Вести

• 15:20  30 - минутните оброци на Џејми

• 15:50  СП Фудбал:  Јапонија - Хрватска

• 18:00  Дневник 1

• 18:30  Технолошки центар

• 18:55  Знаете ли

• 19:00  7 минути здравје

• 19:10  За Македонскиот јазик

• 19:15  СП Фудбал  -  студио                

• 19:50  СП Фудбал: 1/8 Финале

• 21:55  СП Фудбал  -  студио                

• 22:30  Дневник 3

• 22:50  Метео

• 22:50  25. час

• 23:52  Приказна

• 0:43    Музичка индустрија

• 1:14    Дневник 1

• 1:39    Македонија наутро

• 4:39    Музичко интермецо

• 5:09    Турлитава

• 5:32    Пејачи и песни Ефто Пупиновски

• 6:25    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Ѕвон

• 11:20  Волшебникот и Текнувалка

• 11:30  5+ Фамилија

• 12:00  Од А до Ш

• 12:10  Светот на Биби

• 12:25  Здрава и безбедна храна

• 13:00  Вести

• 13:20  Метео

• 13:25  Светот на тишината

• 13:50  Витраж

• 14:20  Музичка индустрија

• 15:00  Вести

• 15:20  30 - минутните оброци на Џејми

• 15:50  СП Фудбал:  Мароко - Шпанија

• 18:00  Дневник 1

• 18:30  Приказни од Ориентот

• 19:15  СП Фудбал  -  студио                

• 19:50  СП Фудбал: 1/8 Финале

• 21:50  СП Фудбал  -  студио                

• 22:30  Дневник 3

• 22:50  Метео

• 22:50  Девојките Гилмор

• 23:35  Девојките Гилмор

• 0:15    Девојките Гилмор

• 0:55    30 - минутните оброци на Џејми

• 1:18    Витраж

• 1:43    Дневник 1

• 2:13    Македонија наутро

• 5:13    Музичко интермецо

• 5:43    Турлитава

• 6:13    Македонски народни приказни    

 

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Ѕвон

• 11:15  Волшебникот и Текнувалка

• 11:30  5+ Фамилија

• 12:00  Светот на Биби

• 12:10  Традиционално, македонско, заштитено

• 12:40  Македонски народни приказни  

• 13:00  Вести

• 13:20  Метео

• 13:25  Аграр

• 14:20  Музичка индустрија

• 15:00  Вести

• 15:20  30 - минутните оброци на Џејми

• 15:45  Третa доба

• 16:30  Турлитава

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  7 минути здравје

• 17:55  7 минути здравје

• 18:00  Свечена академија Св. Климент

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Џентлмен магазин

• 20:55  Опстанок

• 22:50  Дневник 3

• 23:10  Спорт

• 23:20  Метео

• 23:20  Девојките Гилмор

• 0:00    Девојките Гилмор

• 0:40    Девојките Гилмор

• 1:25    30 - минутните оброци на Џејми

• 1:25    Дневник 2

• 1:55    Спорт

• 2:02    Метео

• 2:02    Македонија наутро

• 5:02    Музичко интермецо

• 5:32    Аграр

• 6:22    Македонски народни приказни    

 

• 6:45    Македонија наутро

• 8:45    Литургија - Св. Климент

• 11:45  Вечни писанија, прв дел

• 12:10  75 години Филолошки факултет  Блаже Конески

• 13:00  Вести

• 13:20  Метео

• 13:20  Св. Климент и Наум

• 14:05  Зајди, зајди - Александар Сариевски

• 15:00  Вести

• 15:15  Македонисимо

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  70 години  Фросина

• 18:50  Музиката мојот живот

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Големата вода

• 21:50  Дуке Бојаџиев - концерт

• 22:30  Дневник 3

• 22:50  Спорт

• 23:00  Метео

• 23:05  Девојките Гилмор

• 23:45  Девојките Гилмор

• 0:25    Девојките Гилмор

• 1:05    70 години  Фросина

• 2:10    Во кадар

• 2:40    Дневник 2

• 3:10    Спорт

• 3:17    Метео

• 3:20    Македонија наутро

• 5:20    Музичко интермецо

• 5:45    Турлитава

• 6:10    Македонски народни приказни    

 

• 6:45    Македонија наутро

• 9:45    7 минути здравје

• 9:55    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Ѕвон

• 11:00  Зоки Поки

• 11:20  Волшебникот и Текнувалка

• 11:30  5+ Фамилија

• 12:05  Од А до Ш

• 12:15  Светот на Биби

• 12:30  Македонски народни приказни  

• 13:00  Вести

• 13:20  Метео

• 13:25  Фолк џубокс

• 14:25  Музичка индустрија

• 15:00  Вести

• 15:25  30 - минутните оброци на Џејми

• 15:50  СП Фудбал: Ј.Кореја - Португалија

• 18:00  Дневник 1

• 18:30  Витраж

• 18:55  7 минути здравје

• 19:05  За Македонскиот јазик

• 19:15  СП Фудбал - студио                

• 19:50  СП Фудбал: Србија - Швајцарија

• 21:50  СП Фудбал - студио                

• 22:30  Дневник 3

• 22:50  Метео

• 22:50  Нарко - курир

• 0:45    Витраж

• 1:10    Дневник 1

• 1:35    Македонија наутро

• 4:35    Музичко интермецо

• 5:10    Фолк џубокс

• 6:06    Македонски народни приказни  

 

• 6:45    Музичко интермецо

• 7:05    Си било еднаш 

• 7:15    Светот на Биби

• 7:35    Зоки Поки

• 8:00    Македонија наутро

• 10:00  Вести

• 10:20  7 минути здравје

• 10:30  7 минути здравје

• 10:40  7 минути здравје

• 10:45  Зоки Поки

• 11:05  Зоки Поки

• 11:30  5+ Фамилија

• 12:00  Светот на тишината

• 12:25  Македонски народни приказни  

• 12:45  За Македонскиот јазик

• 13:00  Вести

• 13:20  Третa доба

• 14:05  Витраж

• 14:35  Приказна

• 15:20  Турлитава

• 15:50  СП Фудбал: Холандија - САД

• 18:00  Дневник 1

• 18:30  Македонисимо ... си дојде дома

• 19:15  СП Фудбал - студио                

• 19:50  СП Фудбал: Аргентина - Австралија

• 21:50  СП Фудбал - студио                

• 22:30  Дневник 3

• 22:50  Метео

• 22:50  Лудо богати Азијци

• 0:45    Џентлмен магазин

• 1:23    Македонисимо ... си дојде дома

• 2:00    Дневник 1

• 2:25    Македонија наутро

• 4:25    Турлитава

• 4:51    Музичко интермецо

• 5:01    Музиката мојот живот

• 5:39    Третa доба

• 6:22    Македонски народни приказни  

 

 

• 6:45    Музичко интермецо

• 7:05    Си било еднаш 

• 7:15    Светот на Биби

• 7:35    Знаете ли

• 7:40    Знаете ли

• 7:45    Знаете ли

• 7:50    Знаете ли

• 7:55    Знаете ли

• 8:00    7 минути здравје

• 8:10    7 минути здравје

• 8:20    Зоки Поки

• 8:40    Зоки Поки

• 9:00    Македонски народни приказни  

• 9:30    Едноставно Најџела

• 10:00  Вести

• 10:20  Неделен магазин

• 11:50  Фолк џубокс

• 12:55  Македонски фудбал: Македонија ЃП - Шкендија

• 14:55  Аграр

• 15:50  СП Фудбал: Франција - Полска

• 18:00  Дневник 1

• 18:30  Приказни од Ориентот

• 19:15  СП Фудбал - студио                

• 19:50  СП Фудбал: Англија - Сенегал

• 21:50  СП Фудбал - студио                

• 22:30  Дневник 3

• 22:50  Метео

• 22:50  Џез

• 0:07    Приказни од Ориентот

• 0:47    Неделен магазин

• 2:17    Дневник 1

• 2:42    Во кадар

• 3:15    Приказна

• 3:56    Музичко интермецо

• 4:21    Фолк џубокс

• 5:24    Аграр

• 6:14    Македонски народни приказни