Политички

АГЕНДА 35

Петок, 20:15

„Агенда 35“- ТВ магазинот посветен на реформите потребни во процесот на преговори со Европската унија, секој петок од 20:15 на МРТ1.