Вторник

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:35  Дајте музика

• 11:05  Светот на Биби

• 11:25  Околу светот

• 11:30  7 минути здравје

• 11:40  Најтајните хотели на светот

• 12:30  Школата за готвење на Марта

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Агенда 35

• 14:05  Радиус

• 14:35  Музичка индустрија

• 15:10  Разоткриени заговори

• 16:00  Во живо  - програма на градови

• 16:50  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:35  Технолошки центар

• 19:00  Околу светот

• 19:05  Бумеранг

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Изгубениот град З

• 22:35  Дневник 3

• 22:50  Спорт

• 23:00  Метео

• 23:03  25. час

• 23:59  Лас Вегас

• 0:40    Наш подиум

• 1:27    Радиус

• 1:57    Дневник 1

• 2:27    Спорт

• 2:34    Метео

• 2:37    Македонија наутро

• 5:32    Музичко интермецо

• 5:52    Турлитава

• 6:15    Македонски народни приказни