Среда

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Дајте музика

• 11:00  Вести

• 11:10  Македонија од воздух

• 11:35  Турлитава

• 12:00  Прес конференција од ДИК

• 12:10  Манастирите на Македонија

• 12:45  7 минути здравје

• 12:55  Околу светот

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Разгледници од Европа

• 14:15  15 - минутните оброци на Џејми

• 14:40  7 минути здравје

• 14:50  Околу светот

• 15:00  Вести

• 15:25  Метео

• 15:30  Песни за љубов и копнеж - Каролина, Дуке и Исмаил

• 17:00  Дневник 1

• 17:25  Спорт

• 17:35  Метео

• 17:40  Од  душата на традицијата - Група Фонтана и Елена Андонова

• 18:35  7 минути здравје

• 18:45  За Македонскиот јазик

• 18:50  Избори 2024 - Отворена програма

• 23:30  Приказната на робинката

• 0:20    Концерт на група Галија

• 2:11    Песни за љубов и копнеж - Каролина, Дуке и Исмаил

• 3:38    Од  душата на традицијата - Група Фонтана и Елена Андонова

• 4:31    Турлитава

• 4:56    Манастирите на Македонија

• 5:31    Разгледници од Европа

• 6:11    Македонски народни приказни