Четврток

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:30  Дајте музика

• 11:05  Квиско

• 11:40  Светот во војна

• 12:35  15 - минутните оброци на Џејми

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Во кадар

• 14:15  Хедонизам со Фичо

• 14:55  Турлитава

• 15:20  Пред дверите на вечноста -  Кападокија

• 16:10  2000 - тите

• 16:55  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:25  Спорт

• 17:35  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:40  Околу светот

• 18:45  Штрумфови

• 19:00  Светот на Биби

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 19:55  Спорт

• 20:05  Метео

• 20:15  360 степени

• 21:10  Шангај

• 22:55  Дневник 3

• 23:10  Спорт

• 23:20  Метео

• 23:25  Приказната на робинката

• 0:15    360 степени

• 1:10    Дневник 1

• 1:35    Спорт

• 1:42    Метео

• 1:45    Македонија наутро

• 4:40    Музичко интермецо

• 4:55    Турлитава

• 5:20    Наш подиум

• 6:15    Македонски народни приказни