Петок

• 6:45    Македонија наутро

• 9:40    7 минути здравје

• 9:50    За Македонскиот јазик

• 10:00  Вести

• 10:20  Метео

• 10:25  Знаете ли

• 10:35  Дајте музика

• 11:00  Светот на Биби

• 11:20  7 минути здравје

• 11:30  Најтајните хотели на светот

• 12:20  Школата за готвење на Марта

• 12:50  Околу светот

• 13:00  Дневник

• 13:30  Метео

• 13:35  Музичка индустрија

• 14:15  Разгледници од Европа - Венеција 2

• 15:00  7 минути здравје

• 15:10  Разоткриени заговори

• 16:00  Као какао - Вкус на успехот

• 16:55  Околу светот

• 17:00  Дневник 1

• 17:30  Спорт

• 17:40  Метео

• 17:45  Наш подиум

• 18:35  Хедонизам со Фичо

• 19:15  Околу светот

• 19:25  За Македонскиот јазик

• 19:30  Дневник 2

• 20:00  Спорт

• 20:10  Метео

• 20:15  Агенда 35

• 21:00  Породилни болки

• 22:30  Дневник 3

• 22:45  Спорт

• 22:55  Метео

• 23:00  Лас Вегас

• 23:42  Наш подиум

• 0:31    Агенда 35

• 1:11    Разгледници од Европа - Венеција 2

• 1:53    Дневник 1

• 2:23    Спорт

• 2:30    Метео

• 2:33    Македонија наутро

• 5:28    Музичко интермецо

• 5:43    Турлитава

• 6:08    Македонски народни приказни